logo fepps

Upis na osnovne akademske studije

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE BEOGRAD

obaveštava da je raspisan

  K O N K U R S

za upis studenata u akademskoj 2022/2023. godini

Fakultet će upisivati studente na sledeće studijske programe:

  1. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA (80 studenata)
  2. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE (60 studenata)

Prvu godinu osnovnih akademskih studija može upisati lice koje ima završenu srednju školu, svih obrazovnih profila. Kandidat koji konkuriše za upis na prvu godinu studija polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Pravo upisa, pod istim uslovima, na prvu godinu osnovnih studija imaju i strani državljani.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Žalbe na utvrđeni redosled se mogu podneti u roku od pet dana od dana isticanja redosleda kandidata na oglasnoj tabli Fakulteta.

Uz prijavu kandidati podnose: diplomu o završenoj srednjoj školi, svedočanstva za sve razrede srednje škole, u overenoj fotokopiji i izvod iz matične knjige rođenih.

Osnovne studije prava traju četiri godine (240 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „diplomirani pravnik“.

Osnovne studije politikologije traju tri godine (180 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „politikolog“.

U akademskoj 2022/2023. godini školarina za osnovne akademske studije iznosi 1.500 € u dinarskoj protivvrednosti, i može se plaćati u ratama. Kandidati za upis na osnovne akademske studije koji uplate odjednom ceo iznos školarine dobijaju 5% popsuta.

Prijem i razgovor sa budućim studentima i njihovim roditeljima je svakog radnog dana od 10-13 časova na adresi Ratarski put 8a, Beograd (Zemun).

Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti na sledeće telefonske brojeve 011/630-8274, 011/630-8895, 066 880 8869 ili na e-mail:  Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Časopis "Pravo i politika"

Monografske publikacije

Pravna klinika

© 2022 Fakultet za evopske pravno - političke studije

Na vrh strane