Skip to main content

Poseta Srednjoj školi “Sveti Sava” u Loznici

Prof. dr Darko Manjenčić je u ponedeljak 08.05.2023. godine posetio srednju školu SVETI SAVA u Loznici,  koja  obrazuje  mlade  u  oblasti  Područje  rada:  Hemija,  nemetali  i  grafičarstvo,  mašinstva, Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita, Područje rada: Delatnost ličnih usluga.

Prezentovani su svi studijski programi Fakulteta za Evropske pravno političke studije kao i Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije. Takođe su predstavljeni i fakulteti koji su dobili početnu akreditaciju u oblasti: saobraćaja, informacionih tehnologija i zdravstva.

Prof. dr Darko Manjenčić je prilikom posete školama prezentovao sve mogućnosti koje Fakultet pruža studentima, ali i maturantima pre nego što se upišu na visokoobrazovne ustanove i odaberu svoje dalje zanimanje, i upoznao ih sa kvalitetnim načinom studiranja.

Pomoćnik direktora škole Katarina Pavlović Jugović, je ugostila Prof Darka Manjenčića koji je predstavio studijske programe i sve pogodnosti i mogućnosti koje pružaju pomenuti Fakulteti, podelio prezentacije i flajere koji će biti okačeni na oglasnu tablu i predate mnogobrojnim učenicima.

 

Picture2  Picture1 copy