logo fepps

Studenti

Predispitne aktivnosti i DDR

PREDISPITNE AKTIVNOSTI (DOBROVOLJNI - DRUŠTVENI RAD)

Konačna ocena za predmet se formira na osnovu predispitnih i ispitnih poena. Prema Zakonu o visokom obrazovanju i aktima Fakulteta, studenti mogu da stiču predispitne poene po pet osnova. Ukupno mogu sakupiti 50 predispitnih poena za svaki predmet (predavanja 20 poena, vežbe 5, kolokvijum 10, seminarski rad 5, dobrovoljni društveni rad 10), a minimalan broj poena za izlazak na ispit je 30. Kod stučno-aplikativnih predmeta studenti ukupno mogu sakupiti 70 predispitnih poena (predavanja 20 poena, vežbe 5, kolokvijum 30, seminarski rad 5, dobrovoljni društveni rad 10).

Dobrovoljni društveni rad je jedna od kategorija sakupljanja predispitnih poena predviđena Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik 93/2012). Dobrovoljni rad je rad studenta bez naknade na projektima od značaja za lokalnu zajednicu koji se vrednuje u sistemu visokog obrazovanja. Za ovu vrstu rada student dobija predispitne poene. Da bi dobio poene iz dobrovoljnog društvenog rada student mora doneti potvrdu ili uverenje o istom do datuma naznačenog u akademskom kalendaru za taj semestar.

Potvrda ili uverenje o dobrovoljnom društvenom radu treba da sadrži sledeće podatke:

 • delovodni broj
 • datum izdavanja
 • pun naziv organizacije i adresa (memorandum)
 • ime i prezime studenta
 • broj indeksa
 • vreme obavljanja dobrovoljnog društvenog rada (u periodu od 08.10.2018. -22.12.2018. godine)
 • ocena rada (od 1 do 10 poena)
 • kratak opis radaTermini konsultacija

TERMINI KONSULTACIJA

 

 U akademskoj 2021/22. godini konsultacije će se održavati u terminima koje studenti dogovore u kontaktu sa predmetnim nastavnicima.

Kontakt adrese elektronske pošte nastavnika nalaze se OVDE.

 

 

 

 

 

 

Konsultativna nastava subotom na FEPPS-u

Konsultativna nastava na FEPPS-u

Fakultet za evropske pravno-političke studije za svoje studente, koji iz različitih razloga ne mogu da prate redovnu nastavu (studenti koji su zaposleni, čije je mesto stanovanja znatnije udaljeno i  dr.) organizuje poseban modul studiranja u vidu stalne konsultativne nastave subotom ili nekim drugim danom tokom oba semestra, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Na ovoj način studenti ostvaruju sve pogodnosti redovnog studiranja (analiza i razjašnjenje ključnih nastavnih sadržaja, kolokvijumi, konsultacije o seminarski radovima, koriščenje biblioteke, fakultetske baze podataka i dr.). Kroz ove aktivnosti studenti mogu ostvariti i maksimalan broj predispitnih poena.

Za sve one koji žele da napreduju u poslu i konstantno se razvijaju, FEPPS je pravo mesto, kao jedini fakultet čiji će se diplomirani studenti podjednako dobro moći snalazitii u "nacionalnoj" i u "evropskoj" pravnoj, odnosno politikološkoj struci.

 • Za dogovor oko termina konsultativne nastave potrebno je obratiti se predmetnom nastavniku putem elektronske pošte.
 • E-mail adrese nastavnika

online 5059831 1920 min

 

 

Zdravstvena zaštita studenata

Svi studenti Univerziteta u Novom Sadu do navršene 26. godine ili do završetka studija mogu da koriste usluge  Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, u kojem se neguje prijateljski pristup mladima. Zavod kao ustanova primarne zdravstvene zaštite orijentisana je pre svega na prevenciju bolesti i promociju zdravlja.

Sistematski pregled studenata prve i treće godine studija je zakonska obaveza i istovremeno izuzetno važna prilika da studenti saznaju više o stanju svog zdravlja i upoznaju sa mogućnostima kako da se očuva, unapredi i započne pravopremeno  lečenje u slučaju potrebe.

  U zavodu možete obaviti preglede kod:

 • lekara opšte medicine
 • spec. opšte medicine
 • spec. ginekologije i akušerstva
 • spec. interne medicine
 • spec. dermatovenerologije
 • spec. oftalmologije
 • spec. ORL (uho, grlo, nos)
 • spec. sportske medicine
 • spec. fizijatrije
 • spec. psihijatrije
 • spec. epidemiologije
 • psihologa

Zavod takođe nudi usluge laboratorijske dijagnostike i stomatološke usluge.

Svi zainteresovani građani mogu da koriste i vanstandardne usluge Zavoda:

 • lekarska uverenja za useljenja u studentske domove
 • lekarska uverenja za upis na fakultete, master i doktorske studije
 • lekarska uverenja za zasnivanje radnog odnosa
 • lekarska uverenja za sportske aktivnosti
 • lekarska uverenja za putovanja u inostranstvo (samo za studente do 26 godina)
 • lekarska uverenja za vozače A i B kategorije i dr.

Ako se suočavate sa teškoćama prilagođavanja u novoj sredini, učenja, problemi sa roditeljima, prijateljima i partnerskim odnosima, ako osećate usamljenost, nedostatak samopouzdanja, strah, tremu, teškoće sa spavanjem, apetitom, strah od ispita ili se jednostavno osećate drugačije nego pre slobodno potražite pomoć psihologa.

Za više informacija posetite sajt zavoda:www.zzzzsns.co.rs ili putem telefona: 021 4870-548

Dobrodošli u Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad!


 

Osiguranje studenata

Kolektivno osiguranje studenata uz velike beneficije

Sigurnost i zaštita studenata, dok borave na svojim Fakultetima,a i izvan njih, je izuzetno važna.  Bezbednost u  nepredviđenim situacijama, studentima garantuje osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

Ovim osiguranjem ostvaruje se pravo na nadoknadu za:

 • pokriće troškova lečenja,
 • dane provedene u bolnici,
 • dnevnu naknadu,
 • slučaj trajne invalidnosti,
 • smrt usled nezgode i,
 • slučaj smrti usled bolesti.

DDOR Novi Sad osigurava sve studente Fakulteta za evropske pravno političke studije od posledica nezgode, pri čemu osiguranje važi 24h, za vreme predavanja, vežbi, slobodnih aktivnosti i raspusta.

Sve informacije o DDOR osiguranju možete dobiti pozivanjem DDOR Korisničkog centra 021/480 2222, kao i na sajtu www.ddor.rs .