logo fepps

Osiguranje studenata

Kolektivno osiguranje studenata uz velike beneficije

Sigurnost i zaštita studenata, dok borave na svojim Fakultetima,a i izvan njih, je izuzetno važna.  Bezbednost u  nepredviđenim situacijama, studentima garantuje osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

Ovim osiguranjem ostvaruje se pravo na nadoknadu za:

  • pokriće troškova lečenja,
  • dane provedene u bolnici,
  • dnevnu naknadu,
  • slučaj trajne invalidnosti,
  • smrt usled nezgode i,
  • slučaj smrti usled bolesti.

DDOR Novi Sad osigurava sve studente Fakulteta za evropske pravno političke studije od posledica nezgode, pri čemu osiguranje važi 24h, za vreme predavanja, vežbi, slobodnih aktivnosti i raspusta.

Sve informacije o DDOR osiguranju možete dobiti pozivanjem DDOR Korisničkog centra 021/480 2222, kao i na sajtu www.ddor.rs .