logo fepps

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  direktor  Ekološkog pokreta iz Novog Sada, Nikola Aleksić, dana  02 01. 2008. godine,  potpisali su  Ugovor o poslovnoj  saradnji. Ugovorom je predviđeno da dugoročna i tekuća sradnja obuhvati sve oblike povezivanja obrazovanja, nauke i ekologije, radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa važnih za razvoj ekologije .

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  Svetlana Ilijašević za Narodnu Banku Srbije , dana 25.11 2009. godine potpisali su Ugovor o poklonu  na osnovu koga je Narodna Banka Srbije poklonila  Fakultetu 60 knjiga i 45 naslova domaćih i inostranih časopisa.

 

 

U Srbobranu je održan seminar pod nazivom “Znanjem do odluke” (“Conoscere per decidere”) u organizaciji Opštine Srbobran (uz podršku Fakulteta za evropske pravno-političke studije), Asocijacije AICCRE, Pokrajine Lombardija, Expo Italia i Regionalne razvojne agencije Bačka. Seminar je otvorio Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, koji je istakao da je ovaj seminar od izuzetnog značaja zbog upoznavanja sa institucionalnim i administrativnim kapacitetima Lombardije, ali i sa strateškim pristupom u odosu na značajne sfere života u ovoj regiji. Sa strane Fakulteta učesnici i gosti bili su doc. dr Veran Stančetić, doc. dr Jelena Šogorov i asistent Arsen Gradinac. Cilj seminara bio je prenos znanja i iskustva regije Lomabradija u oblastima vezanim za održivi društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Potpisan je ugovor o saradnji između Opštine Bečej i Fakulteta za evropske pravno-političke studije. Ugovor su potpisali predsednik Opštine Bečej, Vuk Radojević i prodekanica Fakulteta, doc. dr Jelena Šogorov Vučković. Saradnja između Fakulteta i Opštine odvijaće se u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i pružanja pravne i stručne pomoći Opštini.

ELSA (European Law Students Association) FEPPS oragnizovala je 2. novembra 2011. humanitarni karaoke party pod nazivom „Pesmom za dečiji osmeh“.  U kafiću „Dva Anđela“ u Novom Sadu atmosferu su prvo dobro zagrejali Sonja Etinski i Dino Radić, a potom su za mikrofonom počeli da se smenjuju FEPPS-ovci i njihovi gosti, što je potrajalo do ranih jutarnjih sati. Ovo je prva od dve žurke ovog tipa, a novac od dobrovoljnih priloga/ulaznica iskoristiće se za kupovinu novogodišnjih paketića za male bolesnike Dečije bolnice u Novom Sadu.

Studenti politikologije Fakulteta za evropske pravno-političke studije su u okviru projekta “Nacionalni saveti- upoznajmo mlade u Vojvodini s njihovom organizacijom i radom” udruženja “Imaš pravo-vojvođanski centar za unapređenje ljudskih prava i tolerancije” posetili Nacionalni savet nacionalne zajednice Slovaka.
Njihov domaćin bio je Sekretar Nacionalnog saveta, g. Ladislav Čanji, i u jednočasovnom razgovoru ih je detaljno i opširno informisao o radu ovog Saveta, i ljubazno odgovorio na sva pitanja studenata, pre svega na ona koja su se odnosila na saradnju Saveta sa Republikom Slovačkom i savetima drugih nacionalnih zajednica. Studije regionalizma deo su kurikuluma studija političkih nauka i ovakve posete omogućuju studentima jedinstven uvid u praksu. U planu je i skora poseta studenata Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u okviru istog projekta.

Poštovani, još jednom je FEPPS pokazao da dela, daje šansu, i uvodi mlade, buduće pravnike u svet odraslih, akademskih, odgovornih, samosvesnih i zajednici korisnih građana! Poseta Požarevcu je bila prilika da se uvidi kako funkcioniše državni monopol fizičke prinude, ali i da se razbiju predrasude o tome da kod nas ništa nije dobro. Naprotiv, ozbljnost organizatora i domaćina je bila na zavidnom nivou.

Opština Srbobran i Fakultet za evropske pravno - političke studije iz Novog Sada, u sastavu beogradskog Univerziteta „Singidunum“, sklopili su danas ugovor o saradnji. Prema odredbama ugovora, saradnja, između ostalog, podrazumeva aktivnosti na unapređenju rada organa i stručnih službi lokalne samouprave, školovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih u službama opštine, držanje stručnih predavanja o savremenom funkcionisanje organa lokalne samouprave u Republici Srbiji i Evropskoj uniji, kao i učestvovanje u zajedničkim projektima.

Ugovor su potpisali Zoran Mladenović, predsednik opštine Srbobran, i doc. dr Jelena Šogorov Vučković, prodekan za nastavu Fakulteta za evropske pravno-političke studije. „Hvala Fakultetu za evropske pravno-političke studije što je u opštini Srbobran prepoznao partnera sa kojim želi da potpiše ovakav ugovor o saradnji. Nadam se da će ona biti dugoročna i obostrano korisna, posebno jer želimo da oformimo prvi biznis inkubator u Srbobranu, za šta su nam potrebni dobri i sposobni partneri sa kojim možimo realizovati neke projekte“, rekao je prilikom potpisivanja ugovora Mladenović.

Doc. dr Jelena Šogorov Vučković istakla je da ova obrazovna ustanova želi saradnju sa opštinama u Vojvodini i spremna je da pruži pomoć u pokrenutim reformama. „Ubeđeni smo da možemo da vam pružimo mnogo toga i unapredimo rad uprave. Fakultet već planira organizaciju prvog predavanja na kojem bi doc. dr Veran Stančetić govorio o javnoj upravi i drugim temama“, rekla je Jelena Šogorov Vučković.
(Izvor: srbobran.rs)

Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad sklopio je međunarodni sporazum o saradnji sa Univerzitetom  "Sinergija", Pravnim fakultetom u Bijeljini. Potpisan od strane zvaničnika, prof. dr Ilije Babića, dekana FEPPS-a i prof. dr Mitra Kokolja, prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta Sinergija, sporazum o saradnji omogućava razmenu nastavnika, saradnika i studenata, zajedničke naučno-istraživačke projekte, zajedničke naučne skupove, zajedničke stručne skupove, programe i aktivnosti, zajedničke izdavačke delatnosti, bibliotečku saradnju, zajedničku promociju i međusobno informisanje.

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, prof. dr Vitomir Popović, potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno- istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji bibioteka ugovornih strana

Strana 4 od 5