logo fepps

The International Academy for Study of Jurisprudence of the Family - IASJF

Asistent Melanija Jančić je od 10-11. juna 2013. godine učestvovala na međunarodnom simpozijumu Međunarodne Akademije za proučavanje jurisprudencije o porodici (The International Academy for Study of Jurisprudence of the Family - IASJF), koji je održan u Njujorku na Pravnom fakultetu Kardozo - Univerzitet Ješiva iz Njujorka (Cardozo Law School of Yeshiva University in New York City, New York). Nije imala predstavljen rad, ali je prisustvovala svim sesijama u okviru simpozijuma a koje su se ticale tema iz porodičnog prava. Simpozijum je bio uspešan i veoma produktivan.Prikazano je oko 70 referata učesnika iz Severne i Južne Amerike, Evrope, Azije i Afrike.


Baronesa Rut Dič (Baroness Ruth Lynn Deech) , članica Doma lordova Ujedinjenog Kraljevstva (House of Lords, United Kingdom) i bivši principal  koledža Svete Ane u Oksfordu (St Anne's College, Oxford), koja je imala uvodno izlaganje o sklapanju braka, dobila je priznanje Ričard Wilkins za podršku i doprinos radu Akademije (the Richard G. Wilkins Award for Distinguished Service). Asistent Melanija Jančić je takođe učestvovala na Prvoj međunarodnoj konferenciji o LGBT psihologiji i srodnim oblastima (The 1st International Conference on LGBT Psychology and Related Fields) koja je održana od 20-22. juna u Lisabonu (Portugalija) na Univerzitetskom Institutu u Lisabonu (ISCTE – University Institute of Lisbon, abbreviated ISCTE-IUL). Melanija Jančić je predstavila rad pod nazivom ,,Zabrana diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i pravna zaštita u Srbiji’’ (The Prohibition of Discrimination based on sexual orientation and its protection in Serbia) u okviru sekcije koja je bila posvećena ljudskim pravima.  

U trodnevnom radu Konferecije učestvovalo oko 350 učesnika sa svih pet kontinenata. Abstrakti prihvaćenih referata su objavljeni u časopisu Psychology, Community & Health Vol. 2 No. 2 (2013) Special Issue (http://pch.psychopen.eu/article/view/70/39, str. 180).
Učešće na konferenciji je doprinelo svestranijem i sveobuhvatnijem sagledavanju problema LGBT populacije sa kojima se suočavaju ne samo sa pravnog aspekta i aspekta zaštite ljudskih prava, već i sa jednog šireg socijalnog i psihološkog aspekta, što je svakako vrlo značajno za dalje istraživanje i proučavanje ove problematike.