logo fepps

Prof. dr Olga Cvejić Jančić član Izvršnog odbora direktora Međunarodne akademije za proučavanje jurisprudencije o porodici

Od 10-11. juna 2013. godine prof. dr Olga Cvejić Jančić učestvovala je na međunarodnom simpozijumu Međunarodne Akademije za proučavanje jurisprudencije o porodici (The International Academy for Study of Jurisprudence of the Family - IASJF), koji je održan u Njujorku na Pravnom fakultetu Kardozo - Univerzitet Ješiva iz Njujorka (Cardozo Law School of Yeshiva University in New York City, New York). Prof. Cvejić Jančić je predstavila rad pod nazivom ‘’Privatnost i autonomija u Porodčnom pravu Srbije’’ (Privacy and Autonomy in Serbian Family Law). Drugog dana simpozijuma prof. dr Olga Cvejić Jančić je bila moderator 10-tog panela plenarnih prezentacija.   Na simpozijumu je bilo prikazano oko 70 referata učesnika iz Severne i Južne Amerike, Evrope, Azije i Afrike. Baronesa Rut Dič (Baroness Ruth Lynn Deech) , članica Doma lordova Ujedinjenog Kraljevstva (House of Lords, United Kingdom) i bivši principal koledža Svete Ane u Oksfordu (St Anne's College, Oxford), koja je imala uvodno izlaganje o sklapanju braka, dobila je priznanje Ričard Wilkins za podršku i doprinos radu Akademije (the Richard G. Wilkins Award for Distinguished Service).

 

Od 20-22. juna 2013. godine prof. dr Olga Cvejić Jančić učestvovala je na Prvoj međunarodnoj konferenciji o LGBT psihologiji i srodnim oblastima (The 1st International Conference on LGBT Psychology and Related Fields) koja je održana u Lisabonu (Portugalija) na Univerzitetskom Institutu u Lisabonu (ISCTE – University Institute of Lisbon, abbreviated ISCTE-IUL). Prof. Cvejić Jančić je predstavila rad pod nazivom   ’’Porodično-pravna zaštita zajednica lica istog pola – uporedno-pravni prikaz’’ (Family Law Protection of Same –sex Partners - Comparative  Overview) u okviru sekcije koja je bila posvećena ljudskim pravima. Učešće na konferenciji je doprinelo svestranijem i potpunijem sagledavanju problema LGBT populacije ne samo sa pravnog aspekta, posebno sa aspekta zaštite ljudskih prava ove seksualne manjine, već i sa jednog šireg socijalnog i psihološkog aspekta, što je svakako vrlo značajno za dalje istraživanjei proučavanje ove problematike.