logo fepps

Realizacija projekta "Mladi protiv otpada"

U okviru projekta Mladi protiv otpada, realizovanog od strane Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, Tamara Gajinov, ispred Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, predstavila je Zakon o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. Ona je u okviru dva seminara održana u Ljutovu i Bajmoku govorila i o praktičnoj primeni  Arhuske konvencije.

 

S obzirom da se o ovom Zakonu veoma malo zna, namera organizatora bila je pružiti osnovna saznanja kako bi se mladi informisali o tome da sami ili udruženi mogu pravnim putem rešiti ekološki problem.
Cilj edukacije je da se projektom Mladi protiv otpada kroz eko patroliranje i seminare utiče na podizanje nivoa svesti mladih, popularizuje Zakon o Arhuskoj konvenciji i ukaže na problem otpada kao ozbiljnog zagađivača