logo fepps

Poseta studenata FEPPS-a Vladi Vojvodine

28. novembra 2011. studenti Fakulteta za evropske pravno-političke studije posetili su Vladu Vojvodine-Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u okviru projekta ''Nacionalni saveti-upoznajmo mlade u Vojvodini sa njihovom organizacijom i radom''. Domaćini su ih  detaljno i opširno upoznali sa radom ovog Sekretarijata, naročito u domenu ostvarivanja prava nacionalnih manjina i saradnje sa nacionalnim savetima, i ljubazno odgovorili na sva pitanja.