logo fepps

Saradnja FEPPS-a i Pravnog fakulteta Univerziteta " Mediteran" iz Podgorice

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Pravnog fakulteta  Univerziteta „Mediteran“ u Podgorici prof. dr Damjan Šećković,dana  25. 08. 2008. godine,  potpisali su Sporazum o  saradnji.Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno- istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji bibioteka ugovornih strana.