logo fepps

Saradnja FEPPS-a i JP "Službeni glasnik" iz Beograda

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  direktor JP „Službeni glasnik“ iz Beograda,  Slobodan Gavrilović, dana  28 02. 2008. godine,  potpisali su  Ugovor o poslovnoj  saradnji. Ugovorom su uređeni principi i oblici poslovne saradnje u izdavačkoj oblasti, pretplate na štampana i elektronska izdanja Glasnika, prodaje knjiga i organizacije seminara iz pravne i zakonodavne oblasti.