logo fepps

Saradnja FEPPS-a i Ekološkog pokreta grada Novog Sada

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  direktor  Ekološkog pokreta iz Novog Sada, Nikola Aleksić, dana  02 01. 2008. godine,  potpisali su  Ugovor o poslovnoj  saradnji. Ugovorom je predviđeno da dugoročna i tekuća sradnja obuhvati sve oblike povezivanja obrazovanja, nauke i ekologije, radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa važnih za razvoj ekologije .