logo fepps

Poseta Nacionalnom savetu nacionalne zajednice Slovaka

Studenti politikologije Fakulteta za evropske pravno-političke studije su u okviru projekta “Nacionalni saveti- upoznajmo mlade u Vojvodini s njihovom organizacijom i radom” udruženja “Imaš pravo-vojvođanski centar za unapređenje ljudskih prava i tolerancije” posetili Nacionalni savet nacionalne zajednice Slovaka.
Njihov domaćin bio je Sekretar Nacionalnog saveta, g. Ladislav Čanji, i u jednočasovnom razgovoru ih je detaljno i opširno informisao o radu ovog Saveta, i ljubazno odgovorio na sva pitanja studenata, pre svega na ona koja su se odnosila na saradnju Saveta sa Republikom Slovačkom i savetima drugih nacionalnih zajednica. Studije regionalizma deo su kurikuluma studija političkih nauka i ovakve posete omogućuju studentima jedinstven uvid u praksu. U planu je i skora poseta studenata Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u okviru istog projekta.