logo fepps

Saradnja FEPPS-a i Univerziteta "Sinergija" Pravnog fakulteta u Bijeljini

Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad sklopio je međunarodni sporazum o saradnji sa Univerzitetom  "Sinergija", Pravnim fakultetom u Bijeljini. Potpisan od strane zvaničnika, prof. dr Ilije Babića, dekana FEPPS-a i prof. dr Mitra Kokolja, prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta Sinergija, sporazum o saradnji omogućava razmenu nastavnika, saradnika i studenata, zajedničke naučno-istraživačke projekte, zajedničke naučne skupove, zajedničke stručne skupove, programe i aktivnosti, zajedničke izdavačke delatnosti, bibliotečku saradnju, zajedničku promociju i međusobno informisanje.