logo fepps

Saradnja FEPPS-A i Pravnog fakulteta iz Banja Luke

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, prof. dr Vitomir Popović, potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno- istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji bibioteka ugovornih strana