logo fepps

Saradnja FEPPS-a i Fakulteta nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Banja Luci

Dekan Fakulteta za evropske pravno – političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka, prof. dr Duško Medić, , potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno-istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji biblioteka ugovornih strana.