logo fepps

Saradnja FEPPS-a i Regionalne privredne komore Novi Sad

U saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad, Fakultet za evropske pravno-političke studije organizovao je seriju uvodnih seminara posvećenih različitim oblastima i aspektima Evropske unije: ekonomskim integracijama, regulativi i političkim procesima i institucijama. Seminari su namenjeni različitim ciljnim grupama: lokalnim upravama, privrednim društvima, institucijama i organizacijama,itd.U februaru i martu 2009.godine, u pristorijama Regionalne privredne komore Novi Sad, organizuju se dvodnevni uvodni seminari za lokalnu upravu i privredna društva