logo fepps

Saradnja FEPPS-a i Kriminalističko - policijske akademije

Fakultet za evropske pravno - političke studije i Kriminalističko policijska akademija potpisali su  sporazum o naučno-obrazovnoj saradnji. Sporazum su, u ime svojih institucija, potpisali dekan Fakulteta za evropske pravno - političke studije, prof. dr Ilija Babić i v.d. dekana Kriminalističko-policijske akademije, prof. dr Ljiljana Mašković. Potpisivanjem ovog sporazuma, FEPPS i KPA su se saglasili da sarađuju u razmeni studenata, nastavnika i istaknutih stručnjaka, obavljanju naučnih istraživanja, razmeni udžbenika, druge nastavne i naučno-stručne literature, kao i ostvarivanju drugih oblika obrazovne i naučnoistraživačke saradnje.