logo fepps

Poboljšanje zakonskog okvira za prevenciju i smanjenje nasilja

Gej strejt alijansa i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) su početkom februara ove godine uputili Inicijativu za dopunu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (KZ) šefovima svih poslaničkih grupa iz prethodnog saziva Narodne Skupštine, Ministarstvu pravde i drugim državnim institucijama u formi konkretnog predloga za dopunu KZ. Cilj te inicijative bilo je uvođenje instituta zločina iz mržnje u krivično zakonodavstvo Republike Srbije, čime bi država poslala jasnu poruku da se krivična dela koja za motiv imaju mržnju prema građanima Srbije zbog njihovih ličnih svojstava, bez obzira da li pripadaju manjinskim ili većinskim grupama, neće tolerisati već će se oštrije sankcionisati. To bi za posledicu imalo smanjenje, ali i prevenciju, nasilja od čega bi korist imali svi građani i građanke Srbije.

Nakon podnošenja inicijative, GSA i YUCOM su radili na obezbeđivanju podrške među institucijama, političarima, ali i drugim nevladinim organizacijama, savetima nacionalnih manjina i međunarodnim organizacijama, pri čemu je OEBS pružio značajnu podršku ovoj inicijativi. Činjenica da su dela iz mržnje uvrštena u Vladin predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji se sada nalazi u skupštinskoj proceduri je od izuzetnog značaja s obzirom da je lobiranje za njihovo uvođenje trajalo nekoliko godina i da su nevladine organizacije, YUCOM i GSA, odigrale ključnu ulogu u tom procesu. Na debati se govorilo šta o tome misle institucije, šta eksperti za krivično pravo, a šta civilni sektor, ali i koje su perspektive primene izmenjenog Krivičnog zakonika. Na debati su učestvovali:Ivana Grubović, Ministarstvo pravde i državne uprave, sekretarka Radne grupe za izradu Radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonik; Vladimir Šoć, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, nacionalna kontakt osoba za borbu protiv zločina iz mržnje; Danijela Barjaktarović, asistentkinja na Fakultetu za evropske pravno – političke studije;Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM); Mirjana Bogdanović, izvršna direktorka Gej strejt alijanse (GSA).
(Izvor: Medija centar Beograd http://www.mc.rs/poboljsanje-zakonskog-okvira-za-prevenciju-i-smanjenje-nasilja.4.html?eventId=8814#report)