logo fepps

„Čime se bavi Poverenica za zaštitu ravnopravnosti“

Novi Sad, 22.11.2012. Na Fakultetu za evropske pravno-političke studije danas je održano predavanje na temu „Čime se bavi Poverenica za zaštitu ravnopravnosti“. O instituciji Poverenika pričala je Prof. dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Na početku, prof. dr Nevena Petrušić objasnila je pojam diskriminacije, uz obilje ilustrativnih primera. Konstatujući da smo još daleko od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN-a, rekla je da veruje u inačicu stare latinske izreke, odnosno da smatra da „gde ima pravnog sredstva, ima i prava“. Predstavljajući značaj postojanja i dosadašnji rad kancelarije, Nevena Petrušić je naglasila da „put do pravde u Srbiji, kada je u pitanju diskriminacija, nije posebno lak“, i da veoma često građani i sama stručna javnost nisu upoznati sa svim sredstvima koja im stoje na raspolaganju.

 

Zbog toga je posebno istakla značaj stalne edukacije, i najavila izlazak iz štampe prvog Priručnika za zaštitu od diskriminacije za sudije.  Za kraj, prof. dr Nevena Petrušić poklonila je Biblioteci Fakulteta za evropske pravno-političke studije dosadašnje publikacije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i pozvala studente da posete tu instituciju.

Predavanje prof. dr Nevene Petrušić jedno je u nizu predavanja na temu „Biti...“ kojima je cilj prenošenje znanja i iskustava, odnosno približavanje određenih zanimanja studentima prava i političkih nauka od strane  uspešnih ljudi iz sveta prakse, kao i mogućih koraka na putu uspešnog građenja karijere u određenom zanimanju.

Više o Povereniku za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs