logo fepps

„Biti novinar“ ili „O zanatu novinarskom“

Sa početkom nove akademske godine, na Fakultetu za evropske pravno-političke studije započela je nova serija tribina karijerno-orijentacionog karaktera pod nazivom „BITI...“.

Kako je to „BITI NOVINAR“ ili „O ZANATU NOVINARSKOM“ studentima FEPPS-a je 22.10.2012. predstavio naš cenjeni književnik i novinar, gospodin Đorđe Randelj. U toplom obraćanju studentima FEPPS-a, Đorđe Randelj predstavio je novinarstvo kao profesiju koja se celoga života uči. Praveći paralelu s delima Emila Zole, ohrabrio je studente, buduće početnike, da urone u svet novinarstva, dočaravši draži ovog zanimanja, njegove prednosti i nedostatke, razlozima zbog kojih novinarima zavide ljudi drugih zanimanja („Nisam navio sat 40 godina, zavidi mi brat.“) i razlozima moguće zavisti novinara prema drugima („Svi zavidimo onima koji nešto konkretno znaju da naprave.“).

Skrećući pažnju na odgovornost novinara kao „hroničara vremena današnjeg“ i pokretača događaja u društvu, istakao je čestu upotrebu i zloupotrebu medija, i ocenio da je stanje u novinarstvu, kao slika stanja u državi, očajno. Za kraj, gospodin Randelj je podstakao studente da se bave novinarskim poslom rečima „Najveća je, ipak, satisfakcija ako bar za dlaku promenite svet, ili bar pomerite svet u nekom.“ Predavanje Đorđa Randelja prvo je u nizu tribina na temu „BITI...“ S obzirom na veliki broj zanimanja kojim studenti prava i političkih nauka na FEPPS-u mogu da se bave  (stručnim, analitičkim i savetničkim poslovima u pravosudnom sistemu, političkim institucijama, državnoj upravi, privredi, školstvu, diplomatiji, medijima, lokalnoj samoupravi, tržišnim agencijama i drugim institucijama i organizacijama), cilj tribina je prenošenje znanja i iskustava, odnosno približavanje određenih zanimanja studentima prava i političkih nauka od strane uspešnih ljudi iz sveta prakse, njihovih pozitivnih i negativnih strana i mogućih koraka na putu uspešnog građenja karijere u određenom zanimanju. 

U 6 tribina, koje će se održavati dvonedeljno, studenti će imati priliku da čuju kako je to BITI: novinar, advokat, profesionalni političar, sudija, građanski aktivista, pravnik u privredi.