logo fepps

Promocija knjige „Svetionici – ženski likovi između zaborava i uzora“

06.03.2014‚ u organizaciji Zavoda za ravnopravnost polova i Fakulteta za evropske pravno-političke studije, na Fakultetu je održana je promocija knjige „Svetionici – ženski likovi između zaborava i uzora“ autorke Zorice Mršević i studenata i studentkinja Fakulteta.
O knjizi su govorili: prof. dr Marijana Pajvančić, dekanica Fakulteta, dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, Beograd (recenzent knjige), prof. dr Zorica Mršević, urednica knjige i - Vesna Šijački, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova.Autorka, prof. dr Zorica Mršević, o knjizi je rekla:

Svetionici su hrestomatija života važnih žena nastale u okviru predmeta Studije roda koji se od 2008. godine predaje na novosadskom Fakultetu za evropske pravno-političke studije. Studije roda su svuda, i u svetu i našoj sredini, doprinele preispitivanju ustaljenih načina mišljenja, ponašanja i kulturnih obrazaca u čijoj su se osnovi nalazili patrijarhalni principi i po kojima smo stekli tu naviku da opažamo muške likove i njihova dostignuća kao glavna i jedino važna. Tokom istorije čovečanstva, penjući se stepenicama vekova u potrazi za markantnim likovima istorije, navikli smo da opažamo različite muške osobine koji snagom, mudrošću, ili kombinacijom obe ove i drugih istaknutih osobina, ostavljaju otisak na sudbini sveg čovečanstva. Ali kako sve dublje zalazimo u 21. vek, postaje jasno da za ovo moderno doba nisu bili zaslužni samo veliki naučnici, pisci, mislioci ili filozofi muškog roda, već i učene, pametne žene, koje polako ali sigurno zauzimaju svoje mesto na svetskoj sceni koje im je dugo neopravdano oduzimano.