Skip to main content

Izmena termina ispita - Sociologija, Uvod u političke nauke...

Ispiti će se održati 29.06.2023. u 9:30 časova umesto 26.06.2023. godine iz sledećeih predmeta: Sociologija, Uvod u političke nauke, Savremena politička istorija, Politička sociologija, Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom EU, Međunarodni politički odnosi, Geopolitika, Teorija i modeli demokratije, Politička sociologija savremenog društva.