logo fepps

Ispitni rok

ISPITNI ROK:

Aprilski ispitni rok će se održati u periodu od 4. do 9. aprila 2022. godine, prema rasporedu:

 • 07.04.22. 13:00 Uvod u pravni i politički sistem Evropske unije
 • 07.04.22. 13:00 Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija
 • 04.04.22. 11:00 Uvod u političke nauke
 • 06.04.22. 11:30 Engleski jezik I (OAS i MAS) - kolokvijum
 • 06.04.22. 11:30 Engleski jezik II (OAS i MAS) – kolokvijum
 • 05.04.22. 10:00 Privredno pravo
 • 06.04.22. 10:00 Krivično procesno pravo
 • 08.04.22. 10:00 Politički sistem
 • 04.04.22. 9:00 Obligaciono pravo
 • 06.04.22. 11:30 Engleski jezik III – kolokvijum
 • 07.04.22. 13:00 Bankarsko i berzansko pravo
 • 07.04.22. 13:00 Međunarodno privredno pravo
 • 05.04.22. 10:00 Međunarodno privatno pravo
 • 07.04.22. 12:00 Engleski jezik IV
 • 06.04.22. 11:00 Kriminologija sa penologijom
 • 04.04.22. 9:00 Pravna klinika
 • 04.04.22. 9:00 Javnobeležničko pravo
 • 08.04.22. 10:00 Ljudska prava
 • 09.04.22. 12:00 Etika i politika

NAPOMENA:

Ispitu, prema prethodnoj prijavi, mogu pristupiti studenti koji su uredno izmirili školarinu.