Skip to main content

Prijava ispita

Poštovani studenti,

Prijava ispita se obavlja po dolasku na ispit na fakultetu.

NAPOMENA:
Studenti su u obavezi da do ispitnog roka izmire školarinu u celosti. Suprotno neće biti u mogućnosti da prijave ispite.