logo fepps

Prijava ispita

Poštovani studenti,

Prijave ispita za redovni aprilski ispitni rok će se primati od 25.03. do 31.03. 2022. , a ispitni rok će se održati od 4. do 9. aprila  2022. godine.

NAPOMENA:
Studenti koji ne izmire školarinu do 31.03. (određeni broj rata, 75%) neće biti u mogućnosti da prijave ispite.

Elektronska prijava ispita

Da bi prijavili ispit morate:

  1. Popuniti obrazac za prijavu ispita (preuzmite obrazac ovde)
  2. Popunjen obrazac pošaljite na e-mail studenstke službe
  3. Uz obrazac pošaljite i skeniranu uplatnicu prijave ispita (prijava više ispita može se izvršiti na jednu uplatnicu). Napominjemo da je prijava ispita u roku 800.00 dinara, a prijava ispita izvan roka za prijavljivanje i prijava obnovljenog predmeta je 2000.00 dinara.
  4. Primer pravilno popunjene uplatnice.