III godina Prava

Predavač: Prof. dr Branislav Malagurski (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa znanjima neophodnim za razumevanje osnovnih načela domaćeg privrednog prava i privrednog prava Evropske unije, naročito pravila i propisa koja se primenjuju u svakodnevnom poslovno-pravnom životu. Kurs ima za cilj da upozna studente sa teorijskom i praktičnom materijom koja se veže za pravo privrednih društava i za dinamički deo privrednog prava, tj. za ugovore poslovnog prava i za bankarske poslove i hartije od vrednosti.

Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljno poznavanje i razumevanje institucija poslovnog prava u Srbiji i u zemljama Evropske unije. Takođe, stiče sposobnost temeljnog razumevanja funkcionisanja unutrašnjet tržišta EU, sa svim implikacija koje ono ima na delatnost privrednih subjekata, kako članica EU, tako i zemalja-kandidata i trećih država. Naravno, pošto je akcenat predmeta na domaćem pravu, ovo razumevanje pravnih istitucija (privrednog prava) EU se stiče prvenstveno preko izučavanja domaćih institucija, što daje mogućnost studentima da nakon završetka ovog kursa, tj. svojih studija razumeju i u praksi primenjuju propise koji se vežu za privredno pravo.

Preuzmite:

 

Predavač: Prof. dr Branislav Malagurski (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa osnovnim institutima prava osiguranja na osnovu prikaza njihovog istorijskog razvoja sa posebnim naglaskom na savremeno evropsko pravo osiguranja

Ishod predmeta:
Ovladavanje teorijskim i praktičnim aspektima prava osiguranja kao izuzetno važne i slojevite oblasti prava.

Preuzmite:Predavač: Prof. dr Ilija Babić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 9

Uslov:nema
Cilj predmeta: Sticanje znanja o institutima opšteg i posebnog dela obligacionog prava. Studenti će se upoznati sa važećim izvorima obligacionog prava, pravnom naukom i praksom u ovoj grani prava kao i  sa rešenjima uporednog obligacionog prava (prvenstveno sa komunitarnim obligacionim pravom Evropske unije i unutrašnjim pravom članica Evropske unije).

Ishod predmeta:
U okvirima ovog predmeta studenti će steći znanja i sposobnosti neophodna za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu normi obligacionog prava i pojedinih instituta obligacionog prava.

Preuzmite:

 

Predavač: Mr Lana Kabić (e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa višim-srednjim nivoom opšteg i poslovnog nemačkog sa čestim osvrtom na stručni vokabular iz struke. Razvijanje četiri osnovne veštine: govor, čitanje, pisanje i slušanje. Ovladavanje strukturama potrebnim za komuniciranje u određenih situacijama (formalnim i neformalnih), savladavanje osnova poslovnog dopisivanja. Navikavanje na otvorenost u komunikaciji, izloženost studenata osnovnim kolokacijama koje su neophodne za tečno sporazumevanje.
Ishod predmeta:  
Nakon odslušanog i  naučenog sadržaja student treba da ima razvijenu jezičku kompetenciju na višem-srednjem nivou, uspešno ostvarivu komunikaciju u svakodnevnim i poslovnim situacijama, usvojen stručni vokabular i viši-srednji nivo akademskog pisanja pisama, izveštaja, memoranduma, eseja. Razumevanje stručnih tekstova.

Predavač: Prof. dr Branislav Malagurski (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Cilj nastavnog predmeta je ovladavanje studenata principima,  normama i izvorima savremenog međunarodnog prava. U prvom planu je upoznavanje sa normama o statusu savremenih država  i međunarodnih organizacija u međusobnim odnosima, kao i pravni aspekti položaja čoveka u međunarodnom pravu.

Ishod predmeta:
Ovladavanje znanjem i veštinama primene mećunarodnih propisa, kao i međunarodnih odnosa i diplomatije.

Preuzmite:

 

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3