Skip to main content

Druga godina - Pravo

DRUGA GODINA PRAVA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. OPR02 Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo  
III 3+2 (75) 8
2. OPR04 Krivično pravo III 6+2 (120) 10
3. OPR05 Radno pravo sa radnim pravom Evropske unije III 3+2 (75) 8
4. OPR03 Upravno pravo sa upravnim pravom Evropske unije
IV 6+3 (135) 11
5. OPR06 Porodično i Nasledno pravo
IV 3+3 (90) 8
6.   Jedan izborni predmet sa liste
     
6.1. ZP09 Engleski jezik II
III, IV 2+0 (60) 5
6.2. ZP10 Nemački jezik II III, IV 2+0 (60) 5
7.   Dva izborna predmeta sa liste      
7.1. IPR01 Socijalno pravo     
III 3+0 (45) 5
7.2. IPR02 Međunarodno radno pravo III 3+0 (45) 5
7.2. ZP11 Studije roda   
IV 3+0 (45) 5
7.4. ZP12 Politički sistem Republike Srbije      
IV 3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave 23/20  
Ukupno ESPB 60