Skip to main content

Četvrta godina - Pravo

ČETVRTA GODINA PRAVA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. OPR11 Međunarodno privatno pravo VII 3+2 (75) 7
2. OPR12 Međunarodno privredno pravo
VIII 3+2 (75) 8
3.   Jedan izborni predmet sa liste  
     
3.1 ZP18 Javna uprava   
VIII 4+2 (90) 9
3.2 ZP19
Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom Evropske unije  
VIII 4+2 (90) 9
4.   Strani jezik IV
     
4.1.  IPR06 Engleski jezik IV
VIII 4+0 (60) 5
4.2.  IPR07 Nemački jezik IV
VIII 4+0 (60) 5
5.   Izborni modul I (Pravosudni modul)      
5.1. OPR13 Kriminologija sa penologijom    VIII 3+2 (75) 7
5.2. OPR14
Pravo privrednih prestupa i prekršaja         VIII 3+2 (75) 7
5.3. OPR15 Pravna klinika           VII 3+2 (75) 7
5.4.   Jedan izborni predmet sa liste            
     
5.4.1.  ZP20 Ljudska prava      
VII 3+2 (75) 7
5.4.2. IPR08 Javno beležničko pravo     
VII 3+2 (75) 7
6.   Izborni modul II (Pravo Evropske unije)      
6.1. OPR18 Poresko pravo Evropske unije VII 3+2 (75) 7
6.2. OPR16 Pravo konkurencije Evropske unije            VIII 3+2 (75) 7
6.3. OPR17 Pravo trgovačkih društava Evropske unije
VIII 3+2 (75) 7
6.4.    Jedan izborni predmet sa liste          
6.4.1. ZP21 Ekonomska politika sa ekonomskom politikom Evropske unije         VII 3+2 (75) 7
6.4.2.  ZP22   Budžetska i monetarna politika Evropske unije   
VII 3+2 (75) 7
6.5. OPO10 Stručna praksa VIII - 3
Ukupno časova aktivne nastave 20/ 20 (300/300)  
Ukupno ESPB 60