Skip to main content

Doktorske - Pravo

DOKTORSKE STUDIJE PRAVA

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA su treći i poslednji stepen studija u visokom obrazovanju. Njihova svrha je doprinos razvoju nauke i naučnoistraživačkog rada u oblasti pravnih nauka. Studije traju tri godine (180 ESPB), odnosno šest semestara. Završetkom doktorskih akademskih studija prava student stiče zvanje "doktor pravnih nauka".

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarAKTIVNA NASTAVAESPB
I GODINA
1. DAS Pravo - O Metodologija naučnog istraživanja I 4+2 12
2. DAS Pravo - O Specifični metodi naučnog istraživanja u pravnim naukama I 1+8 12
3. DAS Pravo - I Izborni modul I *  I 5+0 10 
4. DAS Pravo - I Izborni modul II * II 5+0 10
5. DAS Pravo - I Izborni modul III * II 5+0 10
6. - Analiza vrhunskih pravničkih tekstova - seminar II 2+8 6
7. Godišnji izveštaj o radu  - -
Ukupno ESPB 60

II godina

1.   Izborni modul IV * III 5+0 10
2.   Izborni modul V * III 5+0 10
3.   Priprema, izrada i objavljivanje naučnog članka - 0+150 6
4.   Izborni modul VI * IV 5+0 10
5.   Samostalni NIR po izboru IV 6+0 9
6.   Priprema i odbrana projekta doktorske disertacije - 0+135 15
7.   Prijava teme doktorske disertacije - - -
8.   Godišnji izveštaj o radu - - -
Ukupno ESPB 60
III GODINA
1. - Priprema i izrada doktorske disertacije
V 20+300 30
2. - Referisanje o napretku istraživanja - - -
3. - Referisanje o napretku istraživanja - - -
4. - Izrada i odbrana doktorske disertacije - 0+300 30
Ukupno ESPB 60
Ukupno ESPB u studijskom programu 180
Napomena:
1.Trajanje studija je 3 godine i 180 bodova
2.Aktivna nastava su predavanja i SIR, minimum 20 časova po semestru u svim godinama
3.Ukupno predavanja na prve dve godine studija minimum 45 časova ili 25% od ukupnog
broja časova aktivne nastave
4.Treća godina je samo studijski istraživački ili samoistraživački rad
Broj bodova po godini minimum 60

Izborni predmeti *:

(od navedenih dvanaest predmeta, student tokom prve dve godine bira šest, u skladu sa individualnim programom istraživanja i temom buduće doktorske disertacije)

         Predmet:                                                                                    

  1. Opšti deo građanskog prava i stvarno pravo                
  2. Ustavno pravo i savremena država                             
  3. Krivično pravo i savremeni kriminalitet                     
  4. Međunarodno pravo                                                      
  5. Obligaciono pravo                                                          
  6. Privredno pravo                                                              
  7. Građanski postupci                                                         
  8. Porodično pravo                                                              
  9. Pravo zaštite životne sredine                                        

DOKTORSKE DISERTACIJE