Predavač: Doc. dr Valentina Čizmar (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa pojmom i zadacima sociologije i sociologije prava, saznajnim i metodološkim problemima, značajem za objašnjenje i razumevanje osnovnih svojstava društvene stvarnosti, strukture globalnog društva – njegovih elemenata i dimenzija kao i opštih zakona postojanja i kretanja društva. Poimanje determinističkog modela objašnjenja složenih i dinamičnih društvenih pojava, naročito politike i prava. Ukazivanje na potrebu primene ovog kognitivnog modela u pravničkoj i politikološkoj profesiji, posebno u pogledu stvaranja i primene prava, projektovanja i realizacije praktične politike.

Ishod predmeta:
Kao racionalno-teorijska podloga ostalih nauka sociologija će pomoći studentima da jednostavnije i uspešnije razviju sposobnost pravilnog poimanja društvenog života kao i onih funkcionalnih područja u kojima se iskustveno ispoljavaju profesionalne delatnosti pravnika i politikologa. Recepcijom verifikovanih znanja osnažiće mogućnosti savladavanja programskih sadržaja ostalih nauka predviđenih planom fakulteta, kao i praktične primene stečenih naučnih informacija u okviru svoje profesije.

Preuzmite:

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3