Skip to main content

Druga godina - Politikologija

DRUGA GODINA POLITIKOLOGIJE

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. OPO02 Javne politike i upravljanje
III 3+1 (60) 7
2. OPO03
Politički sistem
III
3+2 (75) 8
3. OPO04 Političke teorije III
6+2 (120) 10
4. OPO05 Savremena politička istorija IV 3+1 (60) 7
5. ZP12  
Politički sistem Republike Srbije
IV 3+2 (75) 5
6. OPO06 Politička sociologija IV 4+2 (90) 8
7.   Jedan izborni predmet sa liste
     
7.1. ZP09 Engleski jezik II III, IV 2+0 (30) 5
7.2. ZP10 Nemački jezik II III, IV 2+0 (30) 5
8.   Dva izborna predmeta sa liste      
8.1. ZP21 Ekonomska politika sa ekonomskom politikom Evropske unije III 3+0 (45) 5
8.2. ZP22 Budžetska i monetarna politika Evropske unije III 3+0 (45) 5
8.2. ZP17 Ekološko pravo IV 3+0 (45) 5
8.3. ZP11 Studije roda IV 3+0 (45)
5
Ukupno časova aktivne nastave 23/20  
Ukupno ESPB  60