Skip to main content

Osnovne akademske studije - Politikologija

Osnovne akademske studije politikologije su prvi stepen visokog obrazovanja, traju tri godine (šest semestara), a završetkom studija, student stiče zvanje „politikolog“.

        Struktura studijskog programa obuhvata 19 obaveznih predmeta i 14 izbornih predmeta. Studijski program omogućava studentu da izborom predmeta iz ponuđenih izbornih grupa predmeta (2 izborne grupe predmeta sa po 4 predmeta, 3 izborne grupe sa po dva predmeta), tj. od ukupno 14 izbornih predmeta raspoređenih po godinama studija, aktivno učestvuje u kreiranju sadržaja studijskog programa koji je maksimalno prilagođen njegovim potrebama, očekivanjima i afinitetima.

        Studijski program politikologije obezbeđuje sticanje teorijskih znanja i veština koje su skupa nepohodne za stručno, savesno i profesionalno, dakle, kompententno obavljanje politikoloških poslova. To se naročito odnosi na profesionalnu delatnost stručnjaka, planera i organizatora u oblasti rada državnih organa, političkih institucija, posebno partija, lokalne samouprave, javnih službi i korporacija, medija, projektanata i organizatora u poslovima političkog marketinga, istraživanja javnog mnjenja, ustanovama socijalne zaštite i staranja, institucijama vojske i policije.

        Primarni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija politikologije je obrazovanje budućih politikologa na takav način koji će im omogućiti sticanje kompentencija, sposobnosti i veština za stručno i savesno obavljanje profesionalne delatnosti, razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, kreacije, ovladavanje metodima, tehnikama i postupcima istraživanja političkih i drugih društvenih instituta i načela, političke prakse, raspolaganje političkim veštinama i sposobnostima zaštite i unapređenja političkog sistema, pravne države i demokratije u društvu, pripada značajnijim ciljevima ovog studijskog programa. To je, istovremeno, izraz savremenih kretanja i tendencija politikološke nauke u svetu razvijene obrazovno-naučne kulture.

          Uspešnim završetkom osnovnih studija politikologije studenti su osposobljeni za dalje obrazovanje na diplomskim master studijama ove vrste ili na master akademskim studijama srodnih društvenih i humanističkih nauka.