Skip to main content

Prva godina - master - Politikologija

MASTER AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE

predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju dve godine, (120 ESPB) odnosno četiri semestra. Završetkom master akademskih studija politikologije student stiče zvanje „master politikolog“. Prvi izborni modul je Međunarodni odnosi i evropske integracije koji sadrži discipline od značaja za rad u institucijama vezanim za međunarodne odnose, odnosno u službama državnih organa, međunarodnim privrednim korporacijama, zatim za rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama kao i za poslove uključivanja Srbije u evropske integracije. Drugi izborni modul je Regionalizam i lokalna samouprava koji koji pruža mogućnost studentima da kroz dodatne discipline potpunije ovladaju znanjima o unutrašnjem uređenju i funkcionisanju države, naročito kroz usvajanje znanja o lokalnim i regionalnim politikama odnosno lokalnom upravljanju i demokratiji bez čega u savremenim uslovima nema dobro organizovane i funkcionalne države.

MASTER POLITIKOLOGIJE - PRVA GODINA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. MPO01 Teorije i modeli demokratije
I 3+2 (75) 9
2. MPO02 Politička sociologija savremenog društva I 3+2 (75) 9
3.   Jedan izborni predmet sa liste  
     
3.1. IMPO01 Politička filozofija II 4+2 (90) 9
3.2. IMPO02 Religija i politika II 4+2 (90) 9
4.   Strani jezik I
     
4.1. IMPO03 Engleski jezik I II 4+0 (60) 5
4.2. IMPO04 Nemački jezik I
II 4+0 (60) 5
5.   Izborni modul I (Međunarodni odnosi i evropske integracije)      
5.1. MPO05 Međunarodne organizacije I 3+2 (75) 7
5.2. MPO03 Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija
II 3+2 (75) 7
5.3. MPO04 Međunarodni ekonomski odnosi i evropske integracije
II 3+2 (75) 7
5.4.   Jedan izborni predmet sa liste            
     
5.4.1. IMPO05 Zajednička poljoprivredna politika EU 
I  3+2 (75)  7
5.4.2. IMPO06 Međunarodno javno pravo
 I  3+2 (75) 7
6.   Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)
     
6.1. ZMPO08 Javna administracija u decentralizovanim državama I 3+2 (75) 7
6.2. ZMPO06 Teorija i praksa regionalizma  II 3+2 (75) 7
6.3. ZMPO07  Lokalna samouprava    
II 3+2 (75)   7  
6.4.   Jedan izborni predmet sa liste          
6.4.1. IZMPO07 Lokalna samouprava u Srbiji
I  3+2 (75)   7
6.4.2. IMPO08 Politika regionalonog razvoja u EU
I  3+2 (75)     7  
Ukupno časova aktivne nastave         20/ 20 (300/300)  
Ukupno ESPB     60