Skip to main content

Druga godina - master - Politikologija

MASTER POLITIKOLOGIJE - DRUGA GODINA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. ZMP09 Metodologija naučno-istraživačkog rada   III 4+3 (105) 10
2. MPO10 Etika i politika III 4+3 (105) 10
3.   Jedan izborni predmet sa liste          
3.1. IMPO09 Politička participacija nacionalnih zajednica III 4+2 (90) 7
3.2. IMPO10 Multikulturalizam i demokratija III 4+2 (90) 7
4. ZMP11 Parlamentarizam i parlamentarno pravo IV 5+3 (120) 10
5. ZMP12 Teorijske osnove izrade master rada IV 5+3 (120) 10
6.   Strani jezik II      
6.1. IMPO11 Engleski jezik II III, IV 2+0 (30) 5
6.2. IMPO12 Nemački jezik II III, IV 2+0 (30) 5
7. MPO13 Stručna praksa  III, IV 1+2 (45) 3
8. MPO14 Master rad IV 90 5
Ukupno časova aktivne nastave
22/18
(330/270)
 
Ukupno ESPB 60