Skip to main content

MAS - Politikologija

       Studijski program master akademskih studija politikologije ima za svrhu da pruži takvo dodatno obrazovanje politikologa koje će biti ne samo logičan nastavak osnovnih akademskih studija politikologije, već će predstavljati i novi kvalitet u politikološkom obrazovanju.

Studije traju dve godine (četiri semestra), i završetkom master akademskih studija politikologije student stiče zvanje „master politikolog“.

       Kroz master studije politikologije studenti će, pored novih znanja, sticati i teorijsko-metodološku, ali i praktičnu osposobljenost za suptilne analize društveno-političkih problema, adaptibilnost na nove izazove, globalizacijske procese i stalne promene na međunarodnom i nacionalnom nivou, kao i sposobnost za samostalnu i kreativnu primenu politikoloških analiza.

       Osnovni ciljevi studijskog programa su obezbeđivanje visoke kompetentnosti diplomiranih studenata kroz sticanje savremenih opštih i posebnih teorijskih znanja i metodološke osposobljenosti studenata, neophodnih za profesionalno obavljanje poslova u mnogim sferama društvenog života, posebno u organima državne uprave, organima lokalne samouprave, u javnim službama, političkim strankama, medijima, ustanovama, različitim oblicima organizacija i udruženja, ali i drugim institucijama u kojima se obavljaju politikološki poslovi, sticanje praktičnih sposobnosti i veština studenata za samostalno i kreativno obavljanje politikoloških poslova, u skladu sa modernim zahtevima i izazovima savremene države i društva.

       Konačno, savladavanjem studijskog programa studenti će biti teorijsko - metodološko osposobljeni za samostalno istraživanje, analitički rad i kvalitetno odlučivanje, specifično teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za razumevanje savremenih međunarodnih odnosa, evropskih integracija i unutrašnjih strukturalnih promena u državama, kao i za samostalno stručno nastupanje u sferi javnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, ima će razvijene kreativne, kritičke i analitičke  sklonosti i sposobnosti za rešavanje društveno-političkih problema.

        Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta, a usklađeni su i sa zahtevima tržišta rada, privrednog i društvenog razvoja i definisanim kvalifikacijskim okvirom.