OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE traju tri godine (šest semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova. Na prvoj godini osnovnih akademskih studija politikologije student sluša i polaže sedam obaveznih predmeta u dva semestra, kao i jedan izborni predmet (Engleski ili Nemački jezik). Na drugoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta u dva semestra, kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik). Na trećoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta i tri izborna predmeta kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik).

 

PRVA GODINA POLITIKOLOGIJE
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.OPO18Teorija države i pravaI    5+2 (105)9
2.OPO19Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracijaI 5+0 (75)7
3.OPO01Uvod u političke naukeI   5+2 (105)8
4.OPO20SociologijaI3+2 (75)7
5.OPO21Uvod u pravni i politički sistem EUII  5+2 (105)9
6.OPO22Ustavno pravo sa ustavnim pravom EUII  6+2 (120)9
7.OPO23Osnovi EkonomijeII3+2 (75)6
8.Jedan izborni predmet sa liste
8.1

OPO24

OPO34

Engleski jezik II, II
 2 x 2+0 (30)
5
8.2

OPO25

OPR34

Nemački jezik II, II
2 x 2+0 (30)5
Ukupno časova aktivne nastave    26/22
Ukupno ESPB    60

DRUGA GODINA POLITIKOLOGIJE
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.OPO02   Javne politike i upravljanje
IV3+2 (75) 7
2.OPR03
  Politički sistem
 III
3+2 (75)8
3.OPR04Političke teorije III
  6+2 (120)10
4.OPR05Savremena politička istorijaIV3+1 (60)7
5.OPR26 
  Politički sistem Republike Srbije
IV3+2 (75) 5
6.OPO06Politička sociologijaIV4+2 (90)8
7.Jedan izborni predmet sa liste
7.1.

OPO07

OPO36

Engleski jezik II
III, IV 2 x 2+0 (60)
7.2.  

OPO08

OPO37

Nemački jezik II

     
III, IV2 x 2+0 (60)
8.Dva izborna predmeta sa liste
8.1. OPO27Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EUIV3+0 (45)5
8.2.ZP17Ekološko pravoIII3+0 (45)5
8.3. OPO28Studije rodaIV 3+0 (45)
5
8.4. OPO29      Budžetska i monetarna politika EU
III3+0 (45)5
Ukupno časova aktivne nastave    23/20
Ukupno ESPB    60

TREĆA GODINA POLITIKOLOGIJE
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. OPO30Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom EU

VI4+2 (90) 8
2. OPO30     Izborni sistemi sa izbornim sistemom EU3+2 (75)7
3.  OPO11Međunarodni politički odnosiVI 4+2 (90)8
4. OPO12Partije i partijski sistemiVI 4+2 (90) 7
5. OPO31Javna upravaV 4+2 (90)8
6.OPO32Ljudska prava   V    3+2 (75)7
7.Jedan izborni predmet sa liste    
7.1.    

OPO13,

OPO38

Engleski jezik III      V, VI  2 x 2+0 (60) 5
7.2.    

OPO14,

OPO39


   Nemački jezik III    
V, VI   2 x 2+0 (60) 5
8. Dva izborna predmeta sa liste
8.1. OPO15Fenomenologija nasilja3+0 (45)5
8.2.   OPO16    Geopolitika
V3+0 (45) 5
8.3.  OPO17Politička kulturaVI 3+0 (45)  5
8.4.  OPO33Javne finansije i finansijsko pravo
VI3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave21/23
Ukupno ESPB60

MASTER AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju dve godine, (120 ESPB) odnosno četiri semestra. Završetkom master akademskih studija politikologije student stiče zvanje „master politikolog“. Prvi izborni modul je Međunarodni odnosi i evropske integracije koji sadrži discipline od značaja za rad u institucijama vezanim za međunarodne odnose, odnosno u službama državnih organa, međunarodnim privrednim korporacijama, zatim za rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama kao i za poslove uključivanja Srbije u evropske integracije. Drugi izborni modul je Regionalizam i lokalna samouprava koji koji pruža mogućnost studentima da kroz dodatne discipline potpunije ovladaju znanjima o unutrašnjem uređenju i funkcionisanju države, naročito kroz usvajanje znanja o lokalnim i regionalnim politikama odnosno lokalnom upravljanju i demokratiji bez čega u savremenim uslovima nema dobro organizovane i funkcionalne države.

I GODINA MASTER POLITIKOLOGIJE

 PRVA GODINA (MASTER) POLITIKOLOGIJE
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.MPO01 Teorije i modeli demokratije
I3+2 (75) 9
2.MPO02Politička sociologija savremenog društvaI3+2 (75)9
3.   Jedan izborni predmet sa liste  
   
3.1IMPO01Politička filozofijaII4+2 (90)9
3.2IMPO02Religija i politikaII4+2 (90) 9
4. Strani jezik I
   
4.1.IMPO03Engleski jezik III4+0 (60)
4.2.IMPO04Nemački jezik I
II4+0 (60)
5. Izborni modul I (Međunarodni odnosi i evropske integracije)   
5.1.  MPO03     Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija
II 3+2 (75) 7
5.2. MPO04     Međunarodni ekonomski odnosi i evropske integracije
II3+2 (75) 7
5.3.MPO05Međunarodne organizacijeI3+2 (75)7
5.4.   Jedan izborni predmet sa liste            
   
5.4.1.IMPO05    Zajednička poljoprivredna politika EU 
    I    3+2 (75)    7  
5.4.2.  IMPO06  Međunarodno javno pravo
    I      3+2 (75)    7  
6.    Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)
   
6.1. MPO06Teorija i praksa regionalizma  II3+2 (75)7
6.2.MPO07 Lokalna samouprava    
II3+2 (75) 7  
6.3.MPO08Javna administracija u decentralizovanim državamaI3+2 (75) 7
6.4.    
    Jedan izborni predmet sa liste    
   
6.4.1.IMPO07    Lokalna samouprava u Srbiji
I3+2 (75)  7
6.4.2. IMPO08     Politika regionalonog razvoja u EU
3+2 (75)   7  
Ukupno časova aktivne nastave        20/ 20 (300/300) 
Ukupno ESPB    60

DRUGA GODINA (MASTER) POLITIKOLOGIJE
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.MPO09Metodologija naučnoistraživačkog rada   III 4+3 (105) 10
2.MPO10Etika i politikaIII 4+3 (105)8
3.      Jedan izborni predmet sa liste   
3.1.IMPO09Teorija elite i demokratske konsolidacijeIII4+2 (90)7
3.2. IMPO10Multikulturalizam i demokratijaIII4+2 (90)7
4.MPO11Parlamentarizam i parlamentarno pravoIV 5+3 (120)10
5.MPO12Teorijske osnove izrade master radaIV 5+3 (120)10
6.    Strani jezik II           
6.1.   

IMPO11

Engleski jezik II
III, IV2+0 (30)5
6.2. IMPO12 Nemački jezik II III, IV2+0 (30)5
7.MPO13 Master rad         IV 10
Ukupno časova aktivne nastave
22/18
(330/270)
 
Ukupno ESPB 60

DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

 

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3