Skip to main content

Žiro-račun Fakulteta

 

 

 

Naziv: FAKULTET ZA EVROPKSE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE U BEOGRADU
Adresa: Ratarski put 8a, Naselje Altina, Beograd

PIB: 104289263
T.R.: 165-0007018323502-83 Addiko banka

Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
Oblast u okviru polja: Pravne nauke / Političke nauke