logo fepps
Doc. dr. Marija Stanković

Doc. dr. Marija Stanković

docent

Doc. dr Marija Stanković rođena je 12.10.1989. godine u Kragujevcu, Republika Srbija.

Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, 2013. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika.

Na istom fakultetu upisala master studije, koje je završila 2015. godine. Tema master rada je glasila: „Poverioci stečajnog dužnika“.

Doktorske studije je završila 2020.godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija. Tema doktorske disertacije je glasila „Posebne dokazne radnje u funkciji suzbijanja organizovanog kriminala u Republici Srbiji.“ Izabrana je u zvanje saradnika 2016. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Na Fakultetu za evropsko pravno-političke studije u Novom Sadu izabrana je u zvanje docenta za naučnu oblast pravne nauke.

Neudata je i govori engleski jezik.