logo fepps
Prof. dr Maja Kovačević

Prof. dr Maja Kovačević

vanredni profesor

02. juna 2014. izabrana u zvanje docenta na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment

2014. Doktorirala na temu „Koncesije u Republici Srbiji i uporednom pravu“ na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

2009. Magistrirala na temu „Hartije od vrednosti u funkciji finansijskog tržišta“ na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija.

2013. Diplomirala na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija (prosek ocena 9,24)

2004. Diplomirala na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija na pravosudnom smeru (240 ESPB), (prosek ocena 9,23) i na privrednom smeru (prosek ocena 9,26).