logo fepps
Nina Kisin

Nina Kisin

nastavnik stranog jezika

Rođena je 1988. godine u Trebinju. Sa odličnim uspehom završila je Gimnaziju “20.oktobar” u Bačkoj Palanci. Engleski jezik i književnost upisuje 2007. godine na Filozofskom fakultetu u   Novom Sadu, gde je diplomirala u junu, 2011. godine. Na istom fakultetu je u septembru, 2012. godine odbranila master rad iz oblasti filoloških nauka, a zatim 2012. godine upisala i   doktorske akademske studije. Prosečna ocena na sva tri nivoa studija je 9,23.

Učesnik je brojnih seminara i konferencija stručnog usavršavanja za nastavnike engleskog jezika.

U novembru, 2014. godine polagala je ispit iz španskog jezika i stekla zvaničnu međunarodnu diplomu Instituta Servantes za srednji nivo znanja.

Od 2012. godine do 2019. godine bila je zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, i to do 2014. godine kao saradnik u nastavi, a od 2014. godine kao   nastavnik engleskog jezika. Od 2020. godine zaposlena je kao nastavnik engleskog jezika na Fakultetu za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.

Pored akademskog rada i dugogodišnjeg rada u nastavi, ima iskustva i u prevodilačkim poslovima, marketingu i lektorisanju.

Znanje stranih jezika: engleski, španski, nemački i ruski jezik (početni nivo).

Izvod iz spiska referentnih radova: