Prof. dr Endre Leč, vanredni profesor

Naučni karton

Rođen je 1954. u Čoki, a od 1957. do danas živi u Novom Sadu. Godine 1977. diplomirao je Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Poslediplomske studije pohađao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za mađarski jezik, a akademski stepen magistra lingvističkih nauka stekao je 1983. odbranivši rad pod naslovom „Srpskohrvatsko-mađarsko kontrastivno ispitivanje građanskopravne terminologije“.

Doktorsku disertaciju „Jezičko izražavanje građanskopravnih normi“ odbranio je 1988. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i stekao naučni stepen doktora pravnih nauka. Pripravnički staž obavio je kao sudijski pripravnik Okružnog privrednog suda u Novom Sadu. Od 1977. do 1991. radio je kao lektor, viši lektor i lektor stručni savetnik za mađarski jezik na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu izvodio je nastavu iz fakultativnog predmeta Pravna terminologija, a bio je član i rukovodilac Lektorata za jezike narodnosti SAPV. Predavao je i predmet Privredno pravo na Ekonomskom fakultetu u Subotici na mađarskom nastavnom jeziku.

Nakon položenog pravosudnog ispita od 1991. do 2007. radi kao advokat u Novom Sadu. Stalni je sudski tumač za mađarski i hrvatski jezik pri Višem sudu u Novom Sadu.

Za docenta Fakulteta za evropske pravno – političke studije izabran je 2007. godine, gde izvodi nastavu iz predmeta Pisanje pravnih akata i Strana pravna terminologija i Jezik prava. Naučne i stručne radove piše na mađarskom i srpskom jeziku. Nakon objavljivanja znatnog broja naučnih radova i monografije „Nomotehnika – s posebnim osvrtom na jezičko uobličavanje pravnih akata“ FEPPS 2011,  naredne godine izabran je u zvanje vanrednog profesora.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvod iz spiska referentnih radova

Monografija:

  • Endre Leč (2011). Nomotehnika s posebnim osvrtom na jezičko uobličavanje pravnih akata, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i štampanim medijima:

  • Endre Leč (2009). Internacionalizam u jeziku prava, Pravo i politika, God. 2, br. 3, str. 53-65.
  • Endre Leč (2004). Jezička prava nacionalnih zajednica, Магyар Szó, Novi Sad, Posebni dodatak, 2 izdanje, mart i maj 2004.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3