Prof. dr Ilija Babić

Naučni karton

Ilija Babić je rođen 15. 8. 1951. godine u Gračanici, bivša SR BiH, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1974. na Pravnom fakultetu u Beogradu, i magistrirao na istom fakultetu 1981. odbranom magistarskog rada pod nazivom PRODAJA SA OBROČNIM OTPLATAMA CIJENE. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 1986. doktorirao je odbranivši doktorsku tezu UGOVOR O UGOSTITELJSKOJ OSTAVI (mentor prof. dr Slobodan Perović). Obavljao je dužnost sudije i predsjednika Opštinskog suda u Gračanici, sudije Upravnog suda BiH (imovinsko-pravni sporovi), a decembra 1986. godine biran je za sudiju Vrhovnog suda BiH. U Vrhovnom sudu BiH radio je na građansko-privrednom referatu sve do 6. 4. 1992. godine. U toku 1991.godine bio je član Komisije za reprivatizaciju koju je formirala Vlada BiH i član ispitne Komisije za polaganje pravosudnog ispita od 1986. do početka 1992.

Naučno veće Instituta za uporedno pravo u Beogradu 1993. godine bira ga u zvanje naučnog saradnika. Na Institutu je učestvovao u izradi više naučnih projekata. Vijeće Univerziteta u Srpskom Sarajevu i Nastavno-naučnog vijeće Pravnog fakulteta u Srpskom Sarajevu decembra 1995. godine bira ga u zvanje docenta na predmete Građansko pravo (Opšti dio i stvarno pravo) i Porodično pravo. Odlukom Savezne vlade o obrazovanju Komisije za usklađivanje saveznog građanskog zakonodavstva sa Ustavom SRJ broj 152 od 5.5.1995. ("Službeni list SRJ", broj 23/95) imenovan je za člana Komisije. Učestvovao je u izradi više zakona. Izborno veće Policijske akademije bira ga za docenta na predmetu Privredno pravo u septembru 1996. godine. U tom zvanju na Policijskoj akademiji u Beogradu radio je do sredine 2001. godine. Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske odlukom br. 13/98 od 22. 1. 1998. godine određuje ga za člana Odbora za pravne nauke odjeljenja društvenih nauka.

Vijeće Univerziteta u Srpskom Sarajevu i Nastavno - naučno veće Pravnog fakulteta u Srpskom Sarajevu bira ga 1999.u zvanje vanrednog profesora za predmete Građansko pravo (Opšti dio i Stvarno pravo) i Porodično pravo, a povereno mu je izvođenje nastave i iz predmeta Obligaciono pravo. Krajem 2001.i početkom 2002. oba doma Skupštine SRJ biraju ga za sudiju Saveznog suda. Opšta sednica Saveznog suda bira ga za predsednika Upravnog odelenja tog suda. Na Privrednoj akademiji u Novom Sadu, izvodio je nastavu iz predmeta Osnovi imovinskog prava, Porodično pravo i Nasledno pravo od 2001. do 2007.

Na Fakultetu za finansijski menadžment i osiguranje od 1. oktobra 2004. godine u zvanju vanrednog profesora preuzet je na predmete: Privredno pravo i Pravo Evropske unije. Godine 2005. na Pravnom fakultetu Univerziteta »Sinergija« u Bijeljini preuzet je za profesora na predmetima: Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo; Porodično i Nasljedno pravo, a iste godine biran za dekana tog fakulteta. Univerzitet “Singidunum” bira ga 2006. godine u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast – humanističke nauke i pravo na Fakultetu za finansijski menadžment i osiguranje.

Dana 06. 02. 2008. godine Univerzitet “Singidunum” bira ga u zvanje redovnog profesora na Fakultetu za evropske pravno–političke studije Novi Sad. Na ovom fakultetu je obavljao dužnost dekana od 1.10.2008. do 1.10.2013.

Član je Stručne redakcije Srpske enciklopedije za Državno uređenje, pravo i politikologiju, član Matice srpske, a bio je i glavni i odgovorni urednik časopisa Pravo i politika.

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvod iz spiska referentnih radova:

(Spisak radova možete pogledati OVDE)

Monografije:

 • Ilija Babić (2018). Leksikon obligacionog prava, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd (str. 531). M12.
 • Babić Ilija (2017). Građansko pravo Knjiga – Obligaciono pravo - Ugovori građanskog prava, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd, str. 385. M 41.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija

 • Ilija Babić (2019). Nasleđivanje udela umrlog ortaka u ortačkom društvu, Pravo i privreda, 4\u20126/2019, str. 97-111 .  M 51.
 • Ilija Babić (2019). Predmet nasleđivanja, Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Zbornik radova „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva“, Budva, str. 213-227 . M 51.
 • Ilija Babić (2019). Kauza, motiv i pravni osnov, Pravna riječ, br.59/2019, Udruženje pravnika Republike Srpske i Udruženje pravnika Republike Srbije, Banja Luka, str. 61-76, UDK 336.717:347.97/99(497.5) M 51.
 • Ilija Babić (2018). Ugovori na sreću građanskog i privrednog prava, Zbornik radova sa savetovanja pravnika, Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Budva, str. 111-126 . M 51.
 • Ilija Babić (2018). Naslednička zajednica i prenos (ustupanje) naslednog dela, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, broj 7, godina 7, UDC: 347.65/68 (094.5), str. 56-71 .  M 51.
 • Ilija Babić (2018). Pojam službenosti i njihov prestanak liberatornom uzukapijom, Udruženje pravnika Republike Srpske i Udruženje pravnika Republike Srbije, Pravna riječ broj 55/2018, UDK: 347.26: 340.134, str. 79-97 .  M 51.
 • Ilija Babić (2017). Pojam i pravna priroda zakonskog izdržavanja, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, Univerzitet „Apeiron“, BanjaLuka, broj 7,godina 7, UDC: 347.61/68, str. 41-54 .  M 51.
 • Ilija Babić (2017). Odgovornost dužnika za radnje pomoćnika, Pravo i privreda, br.7-9/2017, str. 43-57 . M
 • Ilija Babić (2017). Odgovornost maloletnika za prouzrokovanu štetu, Pravna riječ broj 51/2017, Udruženje pravnika Republike Srpske i Udruženje pravnika Republike Srbije, Banja Luka, UDK: 343.815: 343.224.1, str. 39-58 .  M 51.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3