logo fepps
Prof. dr Veran Stančetić

Prof. dr Veran Stančetić

vanredni profesor

Završio je gimnaziju u Sremskoj Mitrovici a diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Magistrirao je 2008. godine na temi regionalnog razvoja i regionalizacije na odseku Javne politike i upravljanje.

2010. je odbranio doktorsku disertaciju ne temu reforme javnog upravljanja i decentralizacije evropskih država. Učestvovao je na velikom broju edukativnih seminara i obuka u oblasti lokalne samouprave, regionalizma, institucionalnih reformi, evropskih integracija, javnih nastupa i lobiranja. Učesnik je neoliko istraživačkih projekata i brojnih naučnih konferencija.

Autor je četiri knjige i većeg broja naučnih tekstova. Povremeno objavljuje analitičke tekstove u dnevnim listovima.

Oblasti interesovanja: politički sistemi, partije i partijski sistemi, javna uprava, javne politike i analiza javnih (praktičnih) politika, regionalne politike, lokalna samouprava i lokalni ekonomski razvoj, javne finansije, dobro upravljanje (good governance), regionalizacija, decentralizacija, e-vladavina, informaciono društvo, lobiranje.

Izvod iz spiska referentnih radova:

Monografije:

 • Reforma javne uprave – ka novoj javnoj upravi, uporedni modeli, FPN i Čigoja, Beograd, 2015.
 • Projektni menadžment EU- od ideje do odobrenog projekta, CSDU, Beograd, 2014.
 • Reforma upravljanja u savremenoj državi, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
 • Region kao razvojna perspektiva u Evropskoj uniji, Službeni glasnik, Beograd, 2009.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Smisao secesije u doba globalizacije, Kultura polisa, br 29, Kultura polis, Novi Sad i Institut za evropske  studije, Beograd, 2016.
 • Nova javna uprava i modeli reformi, Administracija i javne politike, Institut za političke studije Beograd, 2015.
 • Javno upravljanje i institucije u Srbiji – ključni faktori investicija i razvoja, Balkanija, br. 5, Ambasada Kraljevine Španije, 2015.
 • Kvalitet upravljanja javnim preduzećima u Srbiji – otpori reformama, Pravo i politika, FEPPS, Novi Sad, br. 1, 2015.
 • Društva lobista na prostoru bivše Jugoslavije i integracija u EU, Evropska unija i Zapadni Balkan – izazovi i perspektive, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2014.
 • Lobiranje vs korupcija – linija razdvajanja, Kultura polisa, br 23, Kultura polis, Novi Sad i Institut za evropske  studije, Beograd, 2014.
 • Lokalne samouprave u akciji – lokalni ekonomski razvoj, pojam i instrumenti, Pravo i politika, FEPPS Novi  Sad, broj 2, 2013.
 • Vrste i tipovi regionalizacije, u zborniku: Nove regionalne politike i evropska iskustva, Megatrend, Beograd, 2012.
 • Decentralization as an aspect of governance reform in the Republic of Serbia, Hrvatska javna uprava, br. 3, Zagreb, 2012.
 • Samoupravni regioni i decentralizacija – slovačko iskustvo i mogućnosti u Srbiji (Stančetić, Ilić), policypaper – istraživački rad,PONTISSlovakia, Beograd – Bratislava, 2011.
 • Ekonomske determinante rekonceptualizacije države i novi policentrizam sveta – slučaj Kine, u zborniku: Savremeni svet i procesi tranzicije, Cesna B, Beograd, 2010.
 • Unutardržavni (regionalni) identiteti u evropskim državama – šansa ili rizik? u: Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd, 2010.
 • Kvalitet i značaj kulturne politike Republike Srbije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2010.
 • Uloga i značaj medija u regionalizaciji Srbije, u zborniku: Šumadija – putokaz za regionalizaciju i decentralizaciju Srbije, Cesna B i Grad Kragujevac, 2009.
 • Srbija i regionalna saradnja, u zborniku: Elementi strategije spoljne politike Srbije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2008.