Skip to main content

Reč Dekana

Poštovani sadašnji i budući studenti,

nedeljko stankovic          Na Fakultetu za evropske pravno-političke studije izvodi se nastava na studijskom programu prava na sva tri nivoa studija (OAS, MAS, DAS), dok se na studijskom programu politikologije izvodi na dva nivoa (OAS, MAS). Studijski programi su usaglašeni sa savremenim naučnim tendencijama i prilagođeni su zahtevima vremena. Kreirani su po principima Bolonjske deklaracije, čime omogućavaju evropski sistem prenošenja bodova (ESPB).

          Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali u teoriji i u praksi. Izvođenjem interaktivne nastave, kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad. Fakultet raspolaže prostorijom koja je opremljena za simulaciju suđenja. Profesori su pristupačni studentima, ne ponašaju se birokratski i nijedan od njih ne pravi „bauk“ od svog predmeta. Oni pomažu studentima da se opredele za svoj budući posao, u kome će se pronaći i koji će ih ispunjavati.

          Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primene u praksi. Po diplomiranju, mogu da rade kao sudije, javni tužioci, pravobranioci, advokati, notari, državni službenici u organima uprave, pravnici u ustanovama, javnim preduzećima, privrednim subjektima i finansijskim institucijama.

          U budućnosti ćemo stalno raditi na usavršavanju studijskih programa. Cilj nam je da naši studenti, sa stečenim znanjem, budu konkurentni na tržištu i osposobljeni za obavljanje najsloženijih poslova iz oblasti prava i politikologije. Spremni smo da profesionalno izvršavamo sve planirane zadatke, kako bismo ostvarili visoke ciljeve kojima Fakultet teži.

          Sve one koje zanimaju pravne i politikološke nauke, pozivamo da dođu na Fakultet i porazgovaraju sa profesorima i studentima, kako bi imali kompletnu sliku o nama i da je FEPPS pravi izbor za njih. Mi ćemo se postarati da ispunimo sva očekivanja studenata i da im pomognemo da postanu obrazovani i osposobljeni za buduće zanimanje.

DEKAN FAKULTETA

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.