Skip to main content

Centar za naučno - istraživački rad , transfer znanja i izdavačku delatnost Fakulteta

Centar za naučno - istraživački rad , transfer znanja i izdavačku delatnost Fakulteta

Centar predstavlja posebnu organizacionu jedinicu Fakulteta u okviru koje se realizuje naučna i istraživačka delatnost na Fakultetu, publikuju ostvareni rezultati rada, kao i druge publikacije od značaja za rad Fakulteta, organizuju naučni i stručni skupovi, realizuju različiti oblici edukacije radi osposobljavanja kadrova, pružaju usluge konsaltinga i vrše drugi poslovi u okviru stručno - poslovne saradnje sa drugim subjektima. Pored izdavanja udžbenika i drugih publikacija, Centar organizuje i izdavanje, distribuciju i razmenu časopisa Fakulteta " Pravo i politika ".