Skip to main content

O Fakultetu

 
FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE
(FEPPS)

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) je visokoškolska ustanova nedržavnog karaktera, osnovana 2005. god. Prva generacija studenata je upisana 2006. godine. Fakultet ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije (smer političkih nauka) te tako Fakultet upisuje studente na prvu, drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih studija, na prvu i drugu godinu master studija, i na prvu, drugu i treću godinu doktorskih studija.

PRAVO

Osnovne akademske studije prava (240 ESPB) traju četiri godine (akademski naziv „diplomirani pravnik“). Uslov za upis je završena srednja  u četvorogodišnjem stajanju.
Master akademske studije prava (60 ESPB) traju godinu dana (akademski naziv „master pravnik“). Uslov za upis su završene Osnovne akademske studije prava u četvorogodišnjem trajanju (diplomirani pravnici).
Doktorske akademske studije prava (180 ESPB) traju tri godine (akademski naziv „doktor pravnih nauka“). Uslov za upis su završene Master akademske studije prava (master pravnici).

POLITIKOLOGIJA

Osnovne akademske studije politikologije (180 ESPB) traju tri godine (akademski naziv „politikolog“). Uslov za upis je završena srednja  u četvorogodišnjem stajanju.
Master akademske studije politikologije (120 ESPB) traju dve godine (akademski naziv „master politikolog“). Studije mogu upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka. Ako su osnovne studije trajale četiri godine, studenti odmah upisuju drugu godinu master studija. 

Fakultet i svi studijski programi na njemu su akreditovani.

Prvu akreditaciju smo dobili 2009. godine kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Godine 2014. Fakultet je reakreditovan kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. U 2022. godini Fakultet je akreditovan od strane Nacinalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije.

Na osnovu akreditacije Fakultet je dobio dozvolu za rad Ministarstva prosvete br. 612-00-00277/2022-06 kojom je uvrđeno da su ispunjeni kadrovski, prostorni, tehnički i drugi propisani uslovi za rad Fakulteta.

Čemu FEPPS?

 Moderne i perspektivne pravničke studije će u budućnosti morati u celini imati dva bazična oslonca. Jedan je nacionalno pravo naše zemlje, a drugi harmonizovano i jedinstveno pravo EU. Slična situacija je i u političkoj, odnosno politikološkoj sferi.

Nastavni planovi i programi FEPPS-a su upravo sačinjeni tako da uspešno odgovaraju na oba navedena zahteva.

Zašto izabrati FEPPS?

 U opštoj ponudi studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, FEPPS je poseban po tome što je:

  • jedini fakultet za istovremene studije nacionalnog prava i prava EU u zemlji;
  • jedini fakultet koji obrazuje i pravnike i politikologe tako da se podjednako dobro mogu snalaziti i u "nacionalnoj" i u "evropskoj" pravnoj, odnosno politikološkoj struci.      

Pristup studentima je individualan, a obrazovni proces se odvija u skladu s Bolonjskom deklaracijom.

Nastava se u celini odvija u Beogradu (Naselje Altina), na adresi Ratarski put broj 8a.

Nesto više o samoj lokaciji možete pogledati ovde.


Dobrodošli na Fakultet za evropske pravno političke studije!