Skip to main content

Misija i vizija

Misija

Savremenim, evropski orijentisanim studijskim programima u domenu pravnih i političkih nauka, Fakultet za evropske pravno-političke studije razvija intelektualni i kadrovski potencijal za današnje i buduće integracione procese naše zemlje.

Fakultet će kroz kvalitet i izvrsnost nastavnog procesa, kreativnost, inovativnost i fleksibilnost, sinergiju teorijsko-praktičnog rada, te prema zahtevima društva i budućim razvojnim trendovima u oblastima korespondentnim studijskim programima Fakulteta, u kontinuitetu pratiti, analizirati sveukupne akademske i druge aktivnosti i analogno tome pravovremeno osigurati visok nivo kvaliteta obrazovnog procesa.

Misija Fakulteta za evropske pravno-političke studije jeste da studentima obezbedi najviši kvalitet svih obrazovanja u polju društveno-humanističkih nauka, kako bi nakon stečenih ishoda učenja bili spremni odgovoriti na sve izazove svoje profesije i predstavljati progresivnu snagu društva na putu razvoja.

Fakultet će težiti da svoju misiju ostvari na temeljima naučnih dostignuća u pravnim i političkim naukama, delujući kao visokoškolska ustanova akademskih i etičkih vrednosti i načela zasnovanih na poštovanju univerzalnih ljudskih prava.

Vizija

Vizija Fakulteta u domenu obezbeđenja kvaliteta je sticanje liderske pozicije u oblasti društveno-humanističkih  nauka, prepoznatljive i karakteristične po efektivnom spoju teorije i prakse, brzoj adaptaciji nastavnog plana i programa promenama i društvenim potrebama u 21. veku, usklađenim sa evropskim standardima i vrednostima.

Pored toga vizija je da Fakultet razvija i baštini novi tip inteligencije zasnovane na ravnoteži analitičkog i praktičnog uma, što predstavlja snažan civilizacijski potencijal u 21. veku.

Fakultet će težiti ka ostvarivanju kvalitetnog i efikasnog obrazovanja zasnovanog na ishodima učenja i celoživotnog obrazovanja.

Vizija Fakulteta je trajno unapređenje svoje delatnosti i ostvarivanje visokih akademskih standarda.