Skip to main content
Prof. dr Marina Simin

Prof. dr Marina Simin

redovni profesor

BIOGRAFIJA

Marina Simin, rođena je u Somboru, a školovala se, živi i radi u Novom Sadu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu 1984. godine na temu “Uticaj mera kreditno-monetarnog regulisanja NBJ na kreditni potencijal banaka u SAP Vojvodini”. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2005.godine na temu “Politika razvoja i zaštite robnih marki polјoprivredno prehrambenih proizvoda u Srbiji i Crnoj Gori i EU”. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2011. godine na temu “Politika primene intelektualne svojine kao sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji (1883 – 2008)”.

Od 1986. godine radi u NIS a.d., Direkcija za spolјnu trgovinu u Novom Sadu, a od 2009. godine u NIS a.d. GAZPROM NEFT, Direkcija za kapitalni izgradnju i nabavku u  Beogradu.

 Od 2011. godine zaposlena je kao profesor na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije (MPK) u Sremskim Karlovcima.

 Od 2016. do 2020 godine radila je na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK) kao vanredni profesor. Od 2023 zaposlena je na Fakultetu za evropske pravno - političke studije (FEPPS), Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, kao redovni profesor.

Autor je više od 80 stručnih i naučnih radova i monografija iz oblasti zaštite i primene intelektualne svojine, menadžmenta, marketinga, spolјne trgovine, i modela privatizacije naftne industrije. Kao rukovodilac projekta učestvovala je u četiri pokrajinska projekta iz oblasi intelektualne svojine koja su finansirana od strane Pokrajinskog sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine.

U periodu od 2004 do 2007 godine bila je član Saveta za standardizaciju i intelektualnu svojinu u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu APV i učestvovala u realizaciji zaštite garancijskog žiga – „Najbolje iz Vojvodine“.

Specijalista je za realizaciju spolјnotrgovinskih poslova i ekspert za sprovođenje javnih nabavki i tenderske procedure- Od 2003 do 2007 bila je predsednik Komisije za tendersku proceduru za Rafineriju nafte Novi Sad i Rafineriju nafte  Pančevo.

Specijalista je za licenciranje intelektualne svojine – licencirana od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO).

Od 2012 godine uspešno je predstavlјala (MPK) sa radovima po pozivu na Tesla Festu - Konferenciji o inovacijama i intelektualnoj svojini, u pod pokrovitelјstvom Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO).

Recenzent je časopisa – Ekonomija – teorija i praksa.

Tečno govori engleski i italijanski jezik, a služi se i ruskim jezikom.Član je Udruženja stručnih i naučnih prevodilaca Vojvodine u Novom Sadu za engleski i italijanski jezik. Član je Saveza ekonomista Vojvodine i Saveza ekonomista rbije

 

Monografije:

Simin M., Živkucin S., Aleksić S., (2022),Primena naprednih informacionih tehnologija u malim i srednjim preduzećima IT sektora u AP Vojvodini,  Monografija,Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Novi Sad, str. 1-79, ISBN 978-86-900221-9-9 (M45)

Simin  M., Živkucin S., Simić J., (2021), Primena informaciono komunikacionih  tehnologija u sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u AP Vojvodini, Monografija, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslobne komunikacije, Novi Sad, str. 1-78, ISBN 978-86-900221-8-2 (M45)

Simin M., Živkucin S., (2020), Primena intelektualne svojine u sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u AP Vojvodini, Nacionalna Monografija,Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije,Novi Sad,  str. 1-156, ISBN 978-86-900221-4-4 (M45)

Simin M., Živkucin S., (2019), Razvoj inovativnog sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u AP Vojvodini,Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Novi Sad, str. 1-123, ISBN 978-86-900221-1-3 (M45)

 Simin M. (2019), Značaj poslovnih inovacionih mreža za razvoj inovativnog sektora malih i srednjih preduzeća, deo Monografije - Razvoj inovativnog sektora malih i srednjih preduzeća u AP Vojvodini,Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije - MPK,Novi Sad, p.57-77, ISBN 978-86-900221-1-3 (M45)

Simin M., (2012), Intelektualna svojina i mala i srednja preduzeća, Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, str.1-89 , ISBN 978-86-525-0089-5 (M42)

 

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa  naučnih  konferencija:

 

Simin M., Živkucin S., (2021), Application of agricultural and food products  trademark  serving  to  increase  the  agricultural  sector  competitiveness, Economic of Agriculture, Beograd, ISSN 0352-3462, p.645-659, UDC 338.43:63 (M24)

Simin M., Živkucin S., Aleksić S., Soleša D., (2021), Stanje i razvoj inovativnog sektora malih i srednjih preduzeća u AP Vojvodini, Ekonomija teorija i praksa, FIMEK Novi Sad, p.22-43, ISSN 2217-5458 (M51)

Simin M., (2020), Patent implementation as a factor of increasing the national competitiveness, International Thematic Monograph Thematic Proceedings, MEFKON Innovation as an initiator of the development, University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Beograd, p.254-273,  ISBN  978-86-84531-50-8 (M14)

Simin M. (2020), Uloga države u suzbijanju povrede prava intelektualne svojine, XXI međunarodni naučni skup Pravnički dani – “Prof.dr  Slavko Carić” – Uloga države i prava u XXI veku, Novi Sad, str. 70-82 ISBN 978-86-6019-104-7, UDK 342.5:347.77/.78 (M31)

Simin, M., Novaković, S., (2019), Appellations of Geographical Origin in Function of National Economy Positioning,International Thematic Monograph – Thematic  Proceedings, MEFKON – Innovation as an initiator of the development, University  Business  Academy  in  Novi Sad,  Faculty  of  Applied  Management,  Economics  and  Finance,  Beograd,  p.328-346,
ISBN 978-86-84531-41-6 (M14)

Simin M., Živkucin S. (2019),The Role of International Fairs in the promotion of Tourist Offers, EB – Journal of Economic and Business Sciencies”, Vol.6, No.1,p.65-78, ISSN 2350-384X (M52)

Simin M., Živkucin S., Jurković M. (2019), Franchise as a successful business model for development of entrepreneurship, Journal of Business Paradigms, Volume 4. No.1,p.44-64, ISSN- 2459-5004 (M52)

Simin M., Živkucin S., (2018), The impact of branded events on the success of a tourist destination, 17th International scientific conference – The teacher of the future, Budva, Montenegro, 24-27.05.2018, Knowledge - International Journal, Scientific  papers Vol. 23.1., Institute of Knowledge management, Skopje, Macedonia, p.281-296, ISSN 2545-4439 (M31)

Simin M., Jovićević P., Novaković S. (2016), Appellation of Geographical Origin as a Generator of National Competitiveness, Economic of Agriculture Vol. LXIII,No.2, Beograd, ISSN 0352-3462, p. 569-585, UDC 338.43:63 (M24)

Učešće u naučno-istraživačkim projektima:

2022 - Primena naprednih informacionih tehnologija u malim i srednjim preduzećima IT sektora u AP Vojvodini,Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost

2021 - Primena informaciono komunikacionih  tehnologija u sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u AP Vojvodini,Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost (rukovodilac projekta)

2020 - Primena intelektualne svojine u sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost (rukovodilac projekta)

2019 - Razvoj inovativnog sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost (rukovodilac projekta)