Skip to main content
Prof. dr Ljubiša Zdravković

Prof. dr Ljubiša Zdravković

redovni profesor

           Prof.  dr Ljubiša Zdravković od oca Dobrivoja rođen 18.12.1970. godine u Nišu, živi u Beogradu, oženjen , otac dvoje dece (Milice i Ljubice), i deda unuka Nikole. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici sa odličnim uspehom, a nakon toga i Pravni fakultet u Nišu. Magistrirao je na  državnom Pravnom fakultetu u Nišu 20.05.2003. god. na temu „ Položaj organa unutrašnjih poslova u krivičnom postupku „. Doktorirao je na državnom Pravnom fakultetu u Nišu 14.11.2008. god. na temu „Razbojništvo krivičnopravni i kriminalistički aspekt „.

          U MUP  Republike Srbije i PU u Nišu radio je od 01.07.1989. god., radio je na poslovima policajca pozornika, vođe sektora, pomoćnika komandira, komandira policijske stanice, oficira OP na poslovima javnog reda i mira, predsednika veća disciplinskog suda, oficira OP na poslovima zakonitosti u radu i stručnog usavršavanja, zamenika načelnika,  kao i na  poslovima  načelnika uniformisane policije u Nišu . Od 01.05.2019.god. radi u JP Srbijagas u Beogradu.

Dana 01.10.2014.god. položio je i dobio međunarodnu pilotsku dozvolu za manje avione – PPL, broj dozvole SRB.FCL. 0171/0781. Rekreativno se bavi letenjem.

U zvanje docenta na Privrednoj akademiji u Novom Sadu izabran je  10.02.2009. god.
U zvanje vanrednog profesora izabran je 23.11.2022. god. na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Beogradu.
Izdao je i objavio više radova iz krivično pravne oblasti:   pet udžbenika, četiri monografije i dvadesetak referata.

Udžbenici:

 • Kriminalistika – Niš 2011. god. 
 • Kriminologija – Niš 2012. god.
 • Visokotehnološki kriminalitet – Niš 2015. 
 • Upravlјanje lјudskim resursima – Niš 2016. i
 • Upravlјanje lјudskim resursima – Niš 2021.

Monografije:

 • Podsetnik o osnovnim ovlašćenjima policije – Niš 2004. godine;
 • Nužna odbrana u krivičnom pravu – Niš 2004. godine; 
 • Razbojništvo – krivično pravni i kriminalistički aspekt – Niš 2009. godine; 
 • Pomilovanje – Niš 2010. godine.

 Referati i članci:

 • Naglašeni indikatori obučenosti i efikasnosti svršenih učenika SŠUP-a i kursa za policajce sa određenim predlozima – Zbornik radova u organizaciji OEBS-a – Sremska Kamenica 04.02.2005. godine;
 • Nasilnički i imovinski kriminalitet kao najizraženiji oblici ugrožavanja privatne bezbednosti – Međunarodni naučni skup u Novom Sadu 14.11.2008. godine;  
 • Krivično delo razbojništva u kriminalističkoj i sudskoj praksi – Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu LIV - Niš 2009.
 • DNK analiza i njena primena u kriminalističkoj praksi – Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu LIX – Niš 2012.
 • Oblici ugrožavanja privatne bezbednosti – Zbornik radova sa VI naučnog skupa „ Dani Bezbjednosti“ na temu „ Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbednosti“ – Banja Luka 2012. 
 • Krajnja nužda u krivičnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu LXIV – Niš 2013. i
 • Adekvatan položaj policije u predistrazi kao predpostavka suđenju u razumnom roku – Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu LV savetovanje, Zlatibor 2015.
 • Postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilјa u porodici i partnerskim odnosima – Saradnja sistema na zaštiti posebno osetlјivih grupa – Pravni fakultet i Centar za socijalni rad u Nišu, Niš 2015.
 • Kućni zatvor kao alternativna krivična sankcija – Pravni fakultet Union Beograd 11.05.2022.
 • Prečišćavanje otpadnih voda i kvalitet hrane polјoprivrednih proizvoda – Evropski univerzitet Brčko 13.05.2022.
 • Visokotehnološki kriminalitet, „ Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u HHI veku “, Pravni fakultet Banja Luka 15.09.2022.
 • Sajber bezbednost, HIH međunarodni naučni skup Pravnički dani – Prof. dr Slavko Carić, Privredna akademija Novi Sad 23.09.2022.
 • Digitalna forenzika, XV Dani kriznog upravlјanja – Velika Gorica u Hrvatskoj , 27.10.2022. god.
 • Nužna odbrana u krivičnom pravu, HI međunarodni naučni skup – Pravo između stvaranja i tumačenja, Istočno Sarajevo 11.2022.god.