Skip to main content
Dušan Piksiades

Dušan Piksiades

saradnik u nastavi

Rođen je 16. jula 1993. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je sa odličnim uspehom završio u rodnom gradu. Školovanje je nastavio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je 2016. godine, među prvima u generaciji, diplomirao na odseku za istoriju. Odbranom rada „Percepcija Osmanskog carstva u udžbenicima na Balkanu“ završio je master studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju. Na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu završio je master studije politikologije odbranom master rada na temu „Uspeh suverenističko-populističkih stranaka na Evropskim izborima 2019. godine”.

Tokom studija je bio aktivan član studentskog parlamenta i studentskih organizacija, obavljajući istovremeno (2014-2015) funkcije potpredsednika Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i potpredsednika Studentske unije istog fakulteta (SUFFUNS), u kojoj je vršio i dužnost predsednika (2015-2017). Prilikom obavljanja najviših funkcija u SUFFUNS, dao je značajan doprinos uspostavljanju saradnje sa mnogim organizacijama na Univerzitetu, ostalim univerzitetima u Srbiji i u inostranstvu. Pored toga, bio je član Udruženja studenata Univerziteta ”Moj Kampus” od 2012. do 2019. godine, gde je obavljao i funkciju predsednika (2016-2019). Kao član Komisije za vrednovanje vannastavnih aktivnosti (2014-2017) značajno je doprineo kreiranju i usvajanju prvog sistema bodovanja vannastavnih aktivnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Tokom studija pisao je i tekstove za lokalni studentski časopis. Izlagao je radove i rezultate svojih istraživanja na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima.

Alumnista je Beogradske Otvorene Škole (BOŠ), Fondacije Кonrad Adenauer (KAS) i Кongresa američko-srpskog prijateljstva (KASP).

Tečno govori engleski jezik, pored kojeg se aktivno se služi španskim i grčkim, a pasivno starogrčkim jezikom.